Aktualności
Szkoły wyższe
30 Listopada
Laboratorium w GEO-3EM, źródło: PWr
Opublikowano: 2020-11-30

PWr przystąpiła do Europejskiego Sojuszu na rzecz Surowców

Politechnika Wrocławska jest pierwszą instytucją naukową z Polski, która została członkiem ERMA – European Raw Materials Alliance. Sojusz zrzesza obecnie ponad 300 firm, organizacji i instytucji, które łączą siły, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw surowców dla Unii Europejskiej.

Europejski Sojusz na Rzecz Surowców ogłoszono we wrześniu tego roku jako część planu działania dla bezpieczeństwa Europy w zakresie surowców krytycznych i strategicznych. Za podstawowe cele przyjęto m.in. zmniejszenie uzależnienia krajów Unii Europejskiej od surowców importowanych z tzw. krajów trzecich (czyli nienależących do UE, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego), a także rozwój silnych łańcuchów dostaw i ich dywersyfikację oraz poprawę gospodarowania zasobami i ponownego ich wykorzystywania przy jednoczesnym promowaniu odpowiedzialnego zaopatrzenia na całym świecie.

ERMA ma m.in. służyć jako platforma konsultacyjna oraz stworzyć fundusz wspierający finansowo kluczowe inwestycje w surowce (ma to być tzw. Raw Materials Investment Platform). Będzie także prowadzić działania wspierające społeczną akceptację i świadomość roli surowców i zaawansowanych materiałów do magazynowania energii w przechodzeniu na zieloną i cyfrową gospodarkę.

Obecnie ERMA zrzesza ponad 300 partnerów – firmy z branży górniczej (są wśród nich zarówno największe przedsiębiorstwa tego sektora, jak Anglo American, Boliden, Epiroc Rock Drills, jak i mniejsze, zajmujące się przeróbką i odzyskiwaniem surowców krytycznych, m.in. litu), a także stowarzyszenia, instytucje naukowe, instytucje finansowe i ministerstwa czterech państw. Polska ma na razie trzech przedstawicieli: KGHM, Jastrzębską Spółkę Węglową i Politechnikę Wrocławską.

Sojusz będzie wspierał branżę górniczą, by zapewnić Unii Europejskiej bezpieczeństwo surowcowe. Dołączyliśmy do niego, bo widzimy, że jako wiodąca uczelnia techniczna w Polsce z ogromnym doświadczeniem w projektach naukowych i świetnym zapleczem badawczym, możemy stanowić dużą pomoc w planowanych działaniach – mówi dr Magdalena Worsa-Kozak z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, która wspólnie z dziekanem wydziału prof. Radosławem Zimrozem ustalała szczegóły wejścia PWr w szeregi członków ERMA.

Jak podkreśla prof. Zimroz, Politechnika Wrocławska jest aktywna w programie EIT KIC Raw Materials, w ramach którego realizuje kilka projektów. Uczestnictwo w ERMA daje szansę na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału badawczego uczelni w zakresie surowców. Politechnika dysponuje m.in. 12 specjalistycznymi laboratoriami wyposażonymi w nowoczesną aparaturę, zlokalizowanymi w nowym centrum badawczym GEO-3EM, m.in. Laboratorium Nauk o Ziemi i Inżynierii Mineralnej, Laboratorium Technik Modelowania w Górnictwie, Laboratorium Systemów Maszynowych w Górnictwie czy Akredytowane Laboratorium Transportu Taśmowego.

Mogą one stać się poligonem badawczym do testowania i rozwijania nowych technologii w całym cyklu związanym z przetwarzaniem czy odzyskiwaniem surowców – tłumaczą naukowcy.

Uczelnia ma szansę także odegrać dużą rolę w działaniach edukacyjnych. Nie tylko jako miejsce kształcenia przyszłych kadr dla branży górniczej, ale także poprzez działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie surowców.

Lucyna Róg, źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: