Aktualności
Szkoły wyższe
21 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-21

PWr rozpoczęła zimowy nabór na studia

Na Politechnice Wrocławskiej wystartowała zimowa rekrutacja na studia II stopnia. Na chętnych czekają 3652 miejsca. Nabór potrwa do 9 lutego. Kandydaci mają do wyboru 54 kierunki, w tym 19 w języku angielskim. 

– Przygotowaliśmy łącznie 3497 miejsc na studiach stacjonarnych  oraz 155 na kierunkach niestacjonarnych – mówi Anetta Stypułkowska, kierowniczka Działu Rekrutacji. – Spodziewamy się, że największym zainteresowaniem kandydatów będą się cieszyły, wzorem lat ubiegłych, takie kierunki jak Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Budownictwo.

W tym roku pierwszy raz prowadzona będzie rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia oraz Technologie Ochrony Środowiska (dawniej Ochrona Środowiska).

Nowością w naszej ofercie jest również danologia. Tą specjalność studiować mogą ją osoby, które na studiach II stopnia na Wydziale Informatyki i Zarządzania wybiorą kierunek Informatyka. W przyszłości tzw. danolodzy będą potrafili pozyskiwać wiedzę oraz użyteczne informacje z wielkich zasobów danych zgromadzonych w systemach komputerowych.

Wszystkie informacje związane z zimowym naborem na Politechnikę Wrocławską można znaleźć na stronie http://rekrutacja.pwr.edu.pl/.

Andrzej Charytoniuk

Dyskusja (0 komentarzy)