Aktualności
Szkoły wyższe
27 Maja
Opublikowano: 2019-05-27

PWSZ w Kaliszu z prawem nadawania stopnia doktora

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu będzie miała prawo nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Decyzję podjęła Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. 

– Nasz wniosek został oceniony bardzo wysoko – przyznaje prof. Andrzej Wojtyła, rektor kaliskiej PWSZ. – To sukces całej uczelni, który nie byłby możliwy bez zaangażowania pracowników uczelni. Chciałem wszystkim gorąco podziękować, ponieważ doskonale przygotowywali wniosek i przez kilka ostatnich miesięcy pracowali na ten sukces.

Aby uzyskać prawo do doktoryzowania uczelnia musiała spełnić określone warunki, w tym posiadać co najmniej 12 samodzielnych pracowników naukowych. Ważna też była aktywność naukowa udokumentowana publikacjami.

– Cieszę się z tej decyzji, gdyż jest to uprawnienie, które odzwierciedla naszą aktywność naukową i nie ma tutaj mowy o przypadku. Jesteśmy jedyną Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Polsce, która będzie miała prawo nadawania stopnia doktora – dodaje prof. Wojtyła.

Na 16 kierunkach i 28 specjalnościach w PWSZ w Kaliszu kształci się ponad 4,4 tys. studentów. Kadrę naukowo-dydaktyczną tworzy 308 pracowników. W tym roku uczelnia obchodzi jubileusz 20-lecia. Przez ten czas mury szkoły opuściło 15 048 absolwentów. Biblioteka kaliskiej PWSZ zawiera 140 tys. woluminów. Uczelnia podpisała blisko 80 umów o współpracy z partnerami zagranicznymi i zrealizowała 36 projektów współfinansowanych przez UE. W sumie ze środków unijnych pozyskała ponad 70 mln zł.

MK

Źródło: PWSZ w Kaliszu  

Dyskusja (0 komentarzy)