Aktualności
Szkoły wyższe
01 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-01

PWSZ w Krośnie zmienia nazwę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie zmienia nazwę. Od 1 maja będzie Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie.

Przed rokiem w Płocku 52 rektorów i prorektorów z 32 publicznych wyższych szkół zawodowych spotkało się na cyklicznej konferencji (zorganizowanej po raz pierwszy jako Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych), podczas której zadeklarowali zmianę nazw kierowanych przez siebie placówek. Tłumaczyli to chęcią podkreślenia akademickiego charakteru PWSZ-ów, często mylnie utożsamianych ze szkołami branżowymi. W ślad za tym pod koniec sierpnia minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, na mocy którego swoje nazwy zmieniło pierwszych dziesięć PWSZ-ów. Do tego grona dołączyła teraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, która od 1 maja nosić będzie miano Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

To pierwsza uczelnia w Krośnie, utworzona 15 czerwca 1999 roku. Od 7 sierpnia 2012 nosi imię Stanisława Pigonia. W pierwszym roku działalności kształciła w pięciu specjalnościach licencjackich. Obecnie oferta obejmuje 18 kierunków studiów pierwszego stopnia. W ub.r. uruchomiono pierwsze studia magisterskie na kierunkach: inżynieria produkcji oraz zarządzanie. Na wszystkich studiuje niemal 2,5 tys. osób. Strukturę uczelni tworzą trzy instytuty: Humanistyczny, Zdrowia i Gospodarki, Politechniczny. Od roku 2012 rektorem jest prof. Grzegorz Przebinda.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)