Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lutego
Źródło: www.pwsz.nysa.pl
Opublikowano: 2021-02-03

PWSZ w Nysie rozpoczyna współpracę z Mitsubishi Electric

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie podpisała umowę o współpracy z Mitsubishi Electric. Porozumienie dotyczy realizacji wspólnych prac na rzecz doskonalenia procesu kształcenia oraz prowadzenia wspólnych badań i projektów w obszarze rozwoju nowoczesnych technologii.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział przedstawiciele krakowskiego oddziału Mitsubishi Electric: Łukasz Sendecki – Marketing and Technical Support Deputy Manager i Jacek Taczała – Automotive Business Development Manager, a także prof. Przemysław Malinowski – rektor PWSZ w Nysie, dr inż. Piotr Chwastyk – dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie i dr inż. Jacek Tomasiak – dyrektor Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju PWSZ w Nysie.

Podpisana umowa jest jednym z elementów strategii zrównoważonego rozwoju PWSZ w Nysie. Uczelnia nawiązuje współpracę z firmami, które nastawione są na innowacyjne rozwiązania w obszarach wykorzystania energii odnawialnej, gospodarki obiegu zamkniętego, automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji produkcji. Wcześniej podpisała podobne porozumienia z firmą Umicore, specjalizującą się w produkcji komponentów do baterii. Kolejnym krokiem będzie utworzenie Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju, w którym prowadzone będą badania naukowe i prace wdrożeniowe w zakresie nowoczesnych technologii. Uczelnia poszerzyła także ofertę edukacyjną o studia magisterskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci otrzymają wiedzę i umiejętności praktyczne między innymi w zakresie wykorzystania nowoczesnych źródeł energii odnawialnych oraz projektowania i zarządzania procesami dla gospodarki obiegu zamkniętego.

Mitsubishi Electric to światowy lider w produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewniającego niezawodne rozwiązania wspierające rozwój nowych technologii. Dzięki posiadaniu własnych ośrodków badawczo-rozwojowych firma efektywnie rozwija rozwiązania dla Przemysłu 4.0, którego celem jest pełna automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja produkcji. Rozwiązania oferowane przez Mitsubishi Electric w dziedzinie elektroniki, komunikacji cyfrowej, przetwarzania i analizy danych, przetwarzania danych przestrzennych, mechatroniki i technologii optymalizacyjnych przyczyniają się do rozwoju wielu branż światowego przemysłu.

MK, źródło: PWSZ w Nysie

Dyskusja (0 komentarzy)