Aktualności
Szkoły wyższe
04 Września
Opublikowano: 2019-09-04

PWSZ w Nysie współpracuje z California State University

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie rozpoczęła współpracę z Kalifornijskim Uniwersytetem Stanowym – kampus w Bakersfield (SCUB). List intencyjny podpisano pod koniec lipca.

Kalifornijski Uniwersytet Stanowy (California State University) to państwowa uczelnia wyższa posiadająca 23 campusy w różnych miejscowościach i około pół miliona studentów. CSU jest największym uniwersytetem w USA oferującym czteroletni system studiów. Strony zadeklarowały chęć współpracy prowadzącej do realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć m.in. w zakresie wymiany studentów i pracowników czy wspólnych badań naukowych. Uczelnie planują też podpisanie Porozumienia Bilateralnego Programu Erasmus+, co umożliwi wsparcie finansowe planowanych działań oraz uruchomi wymianę pracowników i studentów. PWSZ w Nysie otrzymała już na ten cel środki w ramach bieżącego konkursu. Współpraca dotyczyć będzie przede wszystkim specjalności filologia angielska, tak więc studenci będą mieli okazję do udziału w zajęciach z native speakers oraz do realizacji ciekawych przedsięwzięć, konferencji i warsztatów z kolegami z Uniwersytetu w Kalifornii. Wydział Filologii Angielskiej CSU Bakersfield i Wydział Neofilologii PWSZ w Nysie będą realizować wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne i naukowe.

Współpraca na linii PWSZ w Nysie – California State University Bakersfield trwa już od jakiegoś czasu. Do tej pory w jej ramach odbyły się zajęcia prof. Emersona Case ze studentami Instytutu Neofilologii PWSZ w Nysie (cykl 6-tygodni) w semestrze letnim 2017/18; warsztaty prof. Emersona Case dla wykładowców PWSZ i wszystkich zainteresowanych na temat „Efektywne pisanie i edytowanie artykułów naukowych w języku angielskim”; zrealizowano także THE ONE-BOOK PROJECT, dzięki któremu studenci drugiego roku filologii angielskiej stali się członkami International Book Club – międzynarodowego klubu czytelniczego, zainicjowanego przez prof. Emersona Case’a, goszczącego w PWSZ w Nysie jako visiting professor w roku akademickim 2017/18 (obecnie członkami klubu są American Language Institute, CSUB w USA, Connect University w Mjanmie oraz Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie).

źródło: PWSZ w Nysie

Dyskusja (0 komentarzy)