Aktualności
Szkoły wyższe
19 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-19

PWSZ w Wałbrzychu zmienia nazwę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zmienia nazwę. Nowy rok akademicki rozpocznie jako Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa.

Możliwość zmiany nazwy publicznej uczelni zawodowej przewiduje art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. O zmianę szyldu wnioskował rektor PWSZ w Wałbrzychu. Ministerialne rozporządzenie w tej sprawie ukazało się 9 kwietnia. Zgodnie z nim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 października zmieni nazwę na Państwową Uczelnię Angelusa Silesiusa.

To kolejna z wyższych szkół zawodowych, która dokonuje takiej zmiany. Wcześniej uczelniami stały się PWSZ-y w: Sanoku, Tarnobrzegu, Oświęcimiu, Pile, Zamościu, Płocku, Skierniewicach, Włocławku, Ciechanowie, Nowym Targu i Krośnie. W Polsce działają obecnie 32 uczelnie zawodowe.

PWSZ w Wałbrzychu powstała w 1999 roku. Od 2005 roku jej patronem jest Angelus Silesius, wybitny poeta baroku, mistyk, lekarz, ksiądz, którego najsłynniejsze dzieło to Cherubinischer Wandersmann. Przez 21 lat mury uczelni opuściło ponad 11 tys. absolwentów. Jej strukturę tworzą obecnie trzy instytuty: Przyrodniczo-Techniczny, Społeczno-Prawny i Zdrowia, które oferują 11 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia. Kształci się na nich 1036 studentów. Uczelnia zatrudnia 115 pracowników. Funkcję rektora pełni prof. Robert Wiszniowski.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)