Aktualności
Szkoły wyższe
01 Marca
Opublikowano: 2019-03-01

Rada Uczelni na Uniwersytecie Gdańskim

Senat Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu 28 lutego wybrał pierwszą Radę Uczelni. Jej kadencja potrwa do 31 grudnia 2020 roku. 

Rady uczelni są wybierane na podstawie przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W skład pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego weszli:

  • Marek Głuchowski – Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
  • Maciej Dobrzyniecki – Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii, Kanclerz Gdańskiej Loży Business Centre Club;
  • Kazimierz Janiak – Dyrektor Totalizatora Sportowego oddział w Gdańsku;
  • prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
  • dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji UG;
  • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Wydział Biologii UG;
  • Agata Myszka – Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG.

Funkcję przewodniczącego będzie pełnił Marek Głuchowski. Kadencja pierwszej Rady Uczelni potrwa do 31 grudnia 2020 roku. Do zadań nowej rady będzie należało w pierwszej kolejności zaopiniowanie projektu nowego statutu, w którym uczelnia wdroży założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego, a ponadto: opiniowanie projektu strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej, monitorowanie zarządzania Uniwersytetem Gdańskim, wskazywanie kandydatów na rektora oraz wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Źródło: UG

 

Dyskusja (0 komentarzy)