Aktualności
Szkoły wyższe
08 Marca
Źródło: www.uwmfm.pl
Opublikowano: 2020-03-08

Rada UWM zgłosiła dwóch kandydatów na rektora uczelni

Profesorowie: Jarosław Dobkowski oraz Jerzy Przyborowski to dwaj kandydaci zgłoszeni przez Radę Uczelni do wyborów na stanowisko rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020–2024.

Swoich kandydatów Rada wybrała 6 marca. Jak powiedział jej przewodniczący prof. Marek Chmaj, na posiedzeniu zostały zgłoszone trzy kandydatury, ale ostatecznie wskazano dwa nazwiska.

– Doszliśmy do wniosku, że być może ze swojego prawa skorzystają również senatorowie. Przypomnę, że grupa 15 senatorów może zgłosić kandydata na rektora. A zatem nie chcieliśmy doprowadzać do sytuacji, w której tych kandydatów będzie zbyt wielu. Wybraliśmy tych, którzy zdaniem Rady cieszą się najlepszymi cechami do zajmowania stanowiska rektora – tłumaczył na antenie Radia UWM FM prof. Chmaj.

Zgłoszeni przez Radę Uczelni kandydaci to prof. Jarosław Dobkowski (na fot. po lewej) i prof. Jerzy Przyborowski.

Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, od 2019 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Jest specjalistą w zakresie prawa administracyjnego. W 2006 roku otrzymał stopień naukowy doktora, a osiem lat później – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Został adiunktem, a następnie profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji oraz kierownikiem tej katedry. Był także nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Wydziale Administracji w Instytucie Nauk Prawnych.

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, jest obecnie prorektorem ds. kształcenia i studentów. W 1988 roku ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie (jedną z trzech placówek, na bazie których w 1999 roku powstał UWM). W 1992 roku obronił doktorat, a w 2004 roku uzyskał habilitację. Od 1992 r. zatrudniony jest w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM. Kieruje Międzykatedralną Pracownią Biotechnologii Roślin. Prowadzi badania z zakresu biotechnologii roślin uprawnych (genetyki molekularnej i roślinnych kultur in vitro) oraz hodowli roślin. W swoim dorobku ma 41 oryginalnych prac twórczych i 23 komunikaty naukowe. Jest współautorem 1 książki i 2 skryptów oraz 8 wzorów użytkowych – odmian Salix spp. W bazie SCOPUS 44 cytowania. Wskaźnik Hirscha 4.

Do 13 marca kolejnych kandydatów zaproponować mogą członkowie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wybory odbędą się 7 kwietnia.

MK, źródło: www.uwmfm.pl

Dyskusja (0 komentarzy)