Aktualności
Szkoły wyższe
16 Lipca
Źródło: www.uksw.edu.pl
Opublikowano: 2019-07-16

Razem dla środowiska

Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz prezes Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs podpisali list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz środowiska.

Współpraca będzie obejmować działania w zakresie ekologii, biologii oraz inżynierii i ochrony środowiska, w tym dotyczące m.in. efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Kooperacja ma obejmować prace badawczo-rozwojowe, organizację wspólnych działań i kampanii edukacyjnych na rzecz środowiska, współpracę ekspercką, organizację szkoleń, staży, praktyk oraz studiów podyplomowych. Na mocy podpisanego listu intencyjnego zostanie także utworzona Kapituła nagradzająca najlepsze prace studenckie. Część tych działań będzie realizowana przez spółkę celową UKSW Tech-Inno-Med oraz Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Bank Ochrony Środowiska posiada 30-letnie doświadczenie w zakresie finansowania rozwiązań ekologicznych. W tym czasie udzielił on około 20,8 mld zł kredytów ekologicznych na różne zadania służące ochronie środowiska, a wartość inwestycji zrealizowanych z ich udziałem to 51,5 mld zł.

– Jestem przekonany, że stworzona przez nas platforma wymiany wiedzy i doświadczeń przyniesie wymierne efekty obu instytucjom. Utrzymanie pozycji lidera wyspecjalizowanego w finansowaniu inwestycji ekologicznych wymaga od nas nieustannego absorbowania wyników badań oraz stałej współpracy ze środowiskiem naukowym – powiedział Bogusław Białowąs, prezes zarządu BOŚ Banku.

BOŚ Bank zatrudnia inżynierów środowiska oraz specjalistów kierunków pokrewnych, którzy współpracują z klientami, pomagając im we właściwym przygotowaniu procesu inwestycyjnego, a także w wypracowaniu dobrego momentu finansowego dla każdego projektu. Pomagają klientom dostrzec aspekty proekologiczne realizowanych działań i zidentyfikować ich efekty ekologiczne.

UKSW od wielu lat prowadzi projekty badawczo-naukowe na rzecz środowiska, ekologii i inżynierii środowiska. Uniwersytet posiada również zaplecze badawczo-rozwojowe w postaci Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych. Niebawem powstanie Multidyscyplinarne Centrum Badawcze w Dziekanowie Leśnym, w którym partnerzy UKSW, w tym Bank Ochrony Środowiska, będą prowadzić badania i projekty.

– W ramach funkcjonowania uniwersytetu skupiamy się na wszystkich aspektach dotyczących życia człowieka począwszy od nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych czy biologicznych przez medycynę do inżynierii środowiska. Jak wiemy środowisko wpływa na nas zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Jestem przekonany, że zawarte porozumienie i współpraca wpłynie bardzo pozytywnie na środowisko naturalne zarówno poprzez badania naukowe, jak i planowane kampanie edukacyjne umożliwiając na pełne wykorzystanie naszego wspólnego potencjału – podkreśla rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński.

źródło: UKSW

 

Dyskusja (0 komentarzy)