Aktualności
Opublikowano: 2017-10-20

Razem wzmocnią potencjał technologiczny Sił Zbrojnych RP

Wspólne działania mające służyć rozwojowi technologicznemu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podejmie Politechnika Śląska wraz z Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w Warszawie (I3TO). Stosowna umowa regulująca kwestie przyszłej kooperacji podpisana została przez rektora PŚ prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz szefa I3TO płk dr. hab. inż. Sławomira Augustyna. Oba podmioty zamierzają wymieniać się doświadczeniami w zakresie wykorzystania technologii charakteryzujących się zastosowaniem zarówno w środowisku cywilnym, jak również wojskowym (tzw. dual-use).

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, którego głównym celem jest wdrażanie nowoczesnych technologii do systemów uzbrojenia i do sprzętu wojskowego, służyć będzie swoją wiedzą oraz kadrą doświadczoną w inicjowaniu i nadzorowaniu projektów badawczo-rozwojowych. Politechnika Śląska z kolei, posiadająca Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, wniesie wkład w postaci zaplecza naukowego zajmującego się koordynacją prac badawczych i wdrożeniowych służących poprawie jakości zasobów przemysłu obronnego. Obaj sygnatariusze zadeklarowali ponadto współdziałanie przy organizacji przedsięwzięć służących popularyzacji kreowanych rozwiązań naukowo-technicznych, zobowiązali się także do wzajemnego świadczenia usług eksperckich.

az

(źródło: polsl.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)