Aktualności
Szkoły wyższe
05 Czerwca
Fot. Adam Walanus
Opublikowano: 2019-06-05

Red. Zbigniew Nosowski doktorem h.c. Uniwersytetu Szczecińskiego

Senat Uniwersytetu Szczecińskiego przyznał tytuł doktora honoris causa redaktorowi Zbigniewowi Nosowskiemu. Godność zostanie nadana 13 czerwca. 

Zbigniew Nosowski to ur. w 1961 roku dziennikarz, publicysta i działacz społeczny. Socjolog i teolog – studiował m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Ekumenicznym Światowej Rady Kościołów w Bossey pod Genewą. Obecnie jest redaktorem naczelnym „Więzi”. Od 2008 roku jest też dyrektorem programowym Laboratorium „Więzi”, niezależnego ośrodka analityczno-badawczego o charakterze interdyscyplinarnym, służącego umacnianiu aksjologicznych fundamentów społeczeństwa obywatelskiego.

Dorobek pisarski Zbigniewa Nosowskiego obejmuje łącznie 10 książek autorskich, współautorskich i redagowanych, kilkaset artykułów w pracach zbiorowych, czasopismach naukowych, kwartalnikach, miesięcznikach, tygodnikach i prasie codziennej oraz ponad 300 programów telewizyjnych, z których najważniejsze złożyły się na cykle zatytułowane „Boskie i cesarskie” oraz „Dzieci Soboru zadają pytania”.

Zbigniew Nosowski był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie. W latach 2002–2008 pełnił funkcję konsultora Papieskiej Rady ds. Świeckich. Współprzewodniczy Polskiej Radzie Chrześcijan i Żydów (w latach 2007–2009 i ponownie od 2017 roku). Redaktor Nosowski jest członkiem Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Ponadto angażuje się w różne formy działalności ekumenicznej, m.in. współorganizuje współczesne zjazdy gnieźnieńskie. Zbigniew Nosowski od 1983 roku działa na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym w ruchu „Wiara i Światło”, założonym przez Jeana Vaniera. Jest także współtwórcą Inicjatywy „Zranieni w Kościele”, telefonu zaufania i środowiska wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną. Redaktor Nosowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), a następnie Krzyżem Oficerskim tegoż Orderu (2012).

Karolina Płotnicka-Błach, źródło: USz

 

Dyskusja (0 komentarzy)