Aktualności
Szkoły wyższe
08 Maja
Źródło: www.ue.poznan.pl
Opublikowano: 2020-05-08

Reelekcja rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Prof. Maciej Żukowski przez kolejne cztery lata będzie rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko na kadencję 2020–2024.

Wybory odbyły się w piątek 8 maja. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie zdalnym uczestniczyło 304 elektorów. Za kandydaturą urzędującego rektora opowiedziały się 252 osoby, 32 były przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu.

Na spotkaniu wyborczym, zorganizowanym 12 marca, prof. Żukowski przedstawił priorytety i główne punkty programu na kolejną kadencję. Skupił się na trzech obszarach: nauce, kształceniu oraz funkcjonowaniu i kontaktach z otoczeniem. Podkreślił znaczenie utrzymania wysokiej kategorii w ewaluacji naukowej UEP, aktywnego kształtowania polityki naukowej ze wsparciem dla innowacyjnych, interdyscyplinarnych i ważnych społecznie kierunków badań, ze wzmocnieniem specjalizacji w wybranych obszarach, jak również konieczność zapewnienia ciągłości kadr oraz dalszego umiędzynarodowienia. W dydaktyce celem będzie zapewnianie nowoczesnej oferty, uzyskanie pozycji lidera w rozwijaniu kompetencji przyszłości wśród akademickich szkół biznesu oraz dalsza internacjonalizacja. Priorytetem jest również rozwój edukacji menedżerskiej i ustawicznej. Uczelnia ma być rzetelnym pracodawcą, dbającym o dobre warunki pracy i rozwój pracowników, lepiej wiążącym wynagrodzenia z wynikami pracy, z bardziej konkurencyjnymi płacami. Istotne jest również ustabilizowanie finansów Uczelni, w tym przez skuteczniejsze pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych i lepsze wykorzystywanie obecnych zasobów.

Prof. dr hab. Maciej Żukowski jest rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 2016 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (poprzedniczka UEP) na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Zaraz potem rozpoczął pracę na uczelni jako młodszy asystent. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1991 roku, habilitację ukończył w 1998, a nominację profesorską otrzymał w 2007. Od 1991 roku pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polityki społecznej, ekonomii, zabezpieczenia społecznego, systemów emerytalnych, rynku pracy, migracji i integracji europejskiej.

Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, członkiem Rady Ekspertów Population Europe.

MK, źródło: UEP

Dyskusja (0 komentarzy)