Aktualności
Szkoły wyższe
17 Marca
Opublikowano: 2019-03-17

Regionalne Centrum Doskonałości Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska otrzymała prawie 12 mln zł na realizację projektu „Regionalne Centrum Doskonałości”, obejmującego informatykę techniczną i telekomunikację oraz automatykę, elektrotechnikę i elektronikę.

Podkarpacka uczelnia techniczna jest jedną z dwóch w Polsce, które otrzymały pieniądze na realizację projektu w ramach tych dyscyplin. Jego realizacja rozpoczęła się w styczniu i potrwa do końca 2023 roku. Będzie on realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zostaną one przeznaczone na rozwój dyscyplin naukowych kluczowych dla regionu.

Prodziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz dr inż. Dominik Strzałka zauważył, że projekt „Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej” obejmuje wszystkie inteligentne specjalizacje, które funkcjonują w ramach Regionalnej Strategii Innowacji woj. podkarpackiego, takie jak: lotnictwo i kosmonautykę, jakość życia, informatykę i telekomunikację oraz motoryzację.

– Realizacja projektu podniesie potencjał naukowy i badawczo-rozwojowy uczelni poprzez integrację, wzmocnienie i unowocześnienie struktury badawczej, aktualnie skupionej głównie wokół Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. W perspektywie kilku najbliższych lat proponowane Regionalne Centrum Doskonałości stanie się wiodącym ośrodkiem zapewniającym transfer do lokalnego otoczenia społeczno-gospodarczego nowoczesnych technologii i rozwiązań prowadząc aktywną współpracę z przemysłem oraz innymi ośrodkami naukowymi – ocenił dr Strzałka.

W ramach realizacji projektu zaplanowano osiem zadań, które obejmują m.in. rozwój technologii dla potrzeb przemysłu lotniczego z uwzględnieniem uwarunkowań koncepcji Przemysł 4.0; użycie Sztucznej Inteligencji (AI), Internetu Wszechrzeczy (IoE), uczenia maszynowego (ML) i analizy dużych zbiorów szybko gromadzonych danych (Big Data) w rozwijanej w ramach klastra Dolina Lotnicza idei Przemysłu 4.0. Wśród szczegółowych zadań znalazło się też wsparcie dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych (poprzez systemy wspomagające komunikację i porozumiewanie się w języku migowym); rozwój elektromobilności, obejmującej efektywność i zastosowania silników elektrycznych w napędach krytycznych pojazdów w różnych systemach, w tym na pokładach statków powietrznych.

Jak wyjaśnia rzeczniczka Politechniki Rzeszowskiej, Katarzyna Kadaj-Kuca, zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie potencjału badawczego uczelni oraz podniesienie poziomu prowadzonych badań naukowych, które doprowadzą do poszerzenia współpracy międzynarodowej i zwiększenia wpływu prowadzonych prac badawczo-rozwojowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w naszym województwie, w dyscyplinach naukowych związanych z informatyką techniczną i telekomunikacją oraz automatyką, elektrotechniką i elektroniką.

Źródło: Nauka w Polsce

 

Dyskusja (0 komentarzy)