Aktualności
Szkoły wyższe
23 Października
Opublikowano: 2020-10-23

Regionalni koordynatorzy ds. sytuacji epidemicznej na uczelniach

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowała o powołaniu 16 wojewódzkich (regionalnych) koordynatorów, którzy będą monitorować sytuację epidemiczną na uczelniach w danym regionie.

Zadaniem każdego z koordynatorów, realizowanym we współpracy z władzami uczelni, jest zbieranie i aktualizowanie danych dotyczących liczby potwierdzonych zakażeń, skierowań na kwarantannę oraz wszelkich innych związanych z epidemią niepokojących zdarzeniach występujących w szkołach wyższych (w tym w akademikach).

Obecna sytuacja epidemiczna i obserwowany przyrost zachorowań każą nam zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej. Lepsze monitorowanie sytuacji na uczelniach w skali kraju, również pod kątem podejmowania dalszych działań, konieczne jest dysponowanie aktualnymi danymi – podkreśla Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w MNiSW.

Resort zwrócił się z prośbą do wszystkich uczelni w kraju o wyznaczenie osób, które będą odpowiedzialne za kontakty z regionalnymi koordynatorami i przekazywanie im bieżących informacji. Szczegółowych wskazówek co do trybu, formy i częstotliwości przekazywania danych udzielają koordynatorzy wyznaczeni przez KRASP.

Województwo zachodniopomorskie: Akademia Morska w Szczecinie

Województwo pomorskie: Politechnika Gdańska

Województwo warmińsko-mazurskie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Województwo kujawsko-pomorskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Województwo podlaskie: Politechnika Białostocka

Województwo mazowieckie: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Województwo lubuskie: Uniwersytet Zielonogórski

Województwo wielkopolskie: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Województwo łódzkie: Politechnika Łódzka

Województwo dolnośląskie: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Województwo opolskie: Politechnika Opolska

Województwo śląskie: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Województwo świętokrzyskie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Województwo lubelskie: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Województwo małopolskie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Województwo podkarpackie: Politechnika Rzeszowska

źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)