Aktualności
Opublikowano: 2018-01-16

Rekrutacja na studia magisterskie na Politechnice Białostockiej

18 kierunków, ponad 800 miejsc – ruszyły zapisy na studia magisterskie na Politechnice Białostockiej. Kandydaci mogą logować się do Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), aby wybrać interesujące ich kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia. Rejestracja zakończy się 2 lutego.

Oprócz wprowadzenia danych w systemie IRK konieczne będzie także złożenie kompletu wymaganych dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania. Listę przyjętych na pierwszy rok studiów poznamy 15 lutego.

Uczelnia przygotowała w sumie 700 miejsc na studiach magisterskich w systemie stacjonarnym i 138 na studiach w systemie niestacjonarnym.

Wydział Architektury zaprasza zainteresowanych architekturą i architekturą wnętrz. Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska można studiować: architekturę krajobrazu, biotechnologię, budownictwo, gospodarkę przestrzenną, inżynierię rolno-spożywczą i leśną, inżynierię środowiska, a także ochronę środowiska. Wydział Elektryczny otworzył rekrutację na kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika. Na chętnych czeka informatyka na Wydziale Informatyki. Na logistykę z wykładowym językiem angielskim lub polskim oraz na zarządzanie i inżynierię produkcji rekrutuje Wydział Inżynierii Zarządzania. Na Wydziale Mechanicznym można zapisywać się na magisterskie studia na kierunkach: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn.

Harmonogram rekrutacji na studia ii stopnia: http://pb.edu.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/harmonogram

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)