Aktualności
Szkoły wyższe
24 Sierpnia
Opublikowano: 2017-08-24

Rekrutacja na studia na US – ostatnia szansa

24 sierpnia rozpoczyna się trzeci nabór na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz drugi nabór na studia II stopnia oraz studia niestacjonarne na Uniwersytecie Szczecińskim. Lista kierunków, na których będzie prowadzony nabór, dostępna będzie od 24 sierpnia na stronie internetowej www.e-rekrutacja.univ.szczecin.pl.  Rekrutacja prowadzona będzie do 15 września.

Co? Jak? Kiedy?

Pierwszy etap trzeciego naboru na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz drugiego naboru na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne rozpoczyna się 24 sierpnia i potrwa do 15 września. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają 20 września. Decyzje o przyjęciu na studia zostaną ogłoszone 28 września.

Zasady przyjmowania na studia w nadchodzącym roku akademickim, terminy postępowania rekrutacyjnego, pełną ofertę kierunków na nadchodzący rok akademicki oraz szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji kandydaci znajdą w serwisie internetowym: www.kandydaci.usz.edu.pl.

Wiele możliwości, jeden uniwersytet!

Kandydaci na studia w nadchodzącym roku akademickim mają do wyboru studia realizowane w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na 11 wydziałach: Filologicznym, Humanistycznym, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Matematyczno-Fizycznym, Nauk o Ziemi, Biologii, Prawa i Administracji, Teologicznym, Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wielkopolskim.

Łącznie w ofercie na rok 2017/18 zaplanowano uruchomienie 81 kierunków. Na studiach stacjonarnych na kandydatów czekało 7 636 miejsc, na studiach niestacjonarnych natomiast  2 905 miejsc.

Kandydaci na studia wszelkie dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji mogą kierować na adres: rekrutacja@univ.szczecin.pl.

Julia Poświatowska

Dyskusja (0 komentarzy)