Aktualności
Szkoły wyższe
04 Marca
Opublikowano: 2020-03-04

Rekrutacja na studia wojskowe w WAT

1 marca rozpoczął się pierwszy etap rekrutacji na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uczelnia pełni wiodącą rolę w kształceniu wysokiej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. Kandydaci, na których czeka w tym roku łącznie 800 miejsc, będą mogli zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów do 30 kwietnia br.

Kształcenie podchorążych, czyli kandydatów na żołnierzy zawodowych, odbywa się w WAT w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter zarówno wojskowy, jak i politechniczny, a na jednym kierunku ekonomiczny. Uczelnia oferuje kandydatom na żołnierzy zawodowych 11 atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków studiów: budownictwo (52 miejsca), chemię (10), elektronikę i telekomunikację (207), geodezję i kartografię (20), informatykę (107), kryptologię i cyberbezpieczeństwo (116), logistykę (45), lotnictwo i kosmonautykę (44), mechanikę i budowę maszyn (83), mechatronikę (104) oraz logistykę ekonomiczną (12) dla przyszłych finansistów wojskowych.

Absolwenci WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera (magistra po kierunku logistyka ekonomiczna) i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów. Awans oficerski jest wpisany w charakter dalszej służby wojskowej.

Jednak wcześniej studentów WAT czeka wytężona nauka w prestiżowej uczelni. Oprócz doskonale wyposażonej bazy naukowo-dydaktycznej podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe, które od pierwszego roku wynosi 1200 zł miesięcznie i wzrasta w kolejnych latach studiów w zależności od posiadanego stopnia wojskowego. Tok studiów wzbogacony jest o praktyki i szkolenia specjalistyczne prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju. Wyróżniający się studenci mają możliwość studiowania na zagranicznych uczelniach.

Rekrutacja na studia wojskowe w WAT odbywa się w pięciu etapach. W pierwszym etapie kandydat musi sprawdzić, czy spełnia określone wymagania. Oprócz zdania matury, ukończonych 18 lat (te wymagania muszą być spełnione do 15 lipca br.) i polskiego obywatelstwa, powinien posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz nie być karanym sądownie. Zamieszczona na stronie: www.wat.edu.pl tabela informuje kandydata o maksymalnej wartości punktów, jakie może zdobyć za określone przedmioty w trakcie procesu rekrutacji. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek studiów, sprawdza obowiązujące na nim limity oraz rejestruje się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) do 30 kwietnia br.

Osoby, które nie mają wyniku z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości, powinny jego brak zaznaczyć w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Osoby takie będą musiały zdać dodatkowy test z języka angielskiego i uzyskać z niego minimum 3 punkty rankingowe na 20 możliwych do uzyskania.

Na II etapie rekrutacji odbywają się badania lekarskie, na które kandydat zostaje skierowany przez własną Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU), po otrzymaniu informacji o złożonym w WAT wniosku.

III etap polega na odbyciu w ciągu jednego dnia testów sprawnościowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

IV etap rekrutacji to ogłoszenie jej wyników na tablicy na terenie uczelni oraz drogą mailową i w statusie IRK.

Do 10 lipca 2020 r. kandydat musi uzupełnić swój profil w IRK wynikami egzaminów maturalnych.

V etap rekrutacji wiąże się z rozpoczęciem studiów w WAT – kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej. W drugiej połowie sierpnia 2020 r. odbywa on podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarkę, zakończoną egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

W dokonaniu trafnego wyboru studiów w WAT pomoże maturzystom dzień otwarty uczelni, który odbędzie się w sobotę 28 marca br. Uczelnia jest również na Targach Edukacyjnych.

O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie www.wat.edu.pl/rekrutacja-na-studia-wojskowe-2020/, w mediach społecznościowych: FacebookInstagram, gdzie publikowane są krótkie filmy o tym, jak wygląda dzień podchorążego WAT.

W ramach studiów cywilnych WAT oferuje 22 kierunki. Rekrutacja na studia cywilne pierwszego stopnia trwa do 12 lipca 2020 r.

Ewa Jankiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)