Aktualności
Szkoły wyższe
19 Września
Opublikowano: 2023-09-19

Rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych odwołana!

Dr n. med. Wioletta Boznańska nie jest już rektorem Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. W poniedziałek, 18 września, została odwołana przez Kolegium Elektorów KANS.

O nagłej zmianie za sterami uczelni poinformował w lakonicznym komunikacie rzecznik Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Z informacji wynika, że odwołanie dr n. med. Wioletty Boznańskiej z funkcji rektora nastąpiło na wniosek Senatu KANS. Kolegium Elektorów zadecydowało o odwołaniu w poniedziałek 18 września. Zgodnie z przepisami, w okresie od dnia odwołania rektora jego obowiązki pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku takiego wskazania – najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora. Jak podano w komunikacie, funkcję p.o. rektora do czasu wyborów będzie pełnić dr Beata Telążka, prof. KANS, prorektor uczelni. Przypomnijmy, że w sytuacji, jaka ma obecnie miejsce w KANS, przeprowadza się wybory uzupełniające na okres do końca kadencji (do końca sierpnia 2024 roku).

Dr Wioletta Boznańska objęła stanowisko w 2020 roku, zastępując prof. Mariana Ursela, który kierował uczelnią od 2015 roku. W wyborczej rywalizacji pokonała ówczesnego prorektora dr. inż. Tadeusza Lewandowskiego. Z karkonoską uczelnią związana jest od ponad 20 lat. Najpierw pracowała na stanowisku wykładowcy, a obecnie starszego adiunkta. Od  do Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, gdzie studenci ćwiczą procedury pielęgniarskie. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące ratownictwa medycznego i stanów zagrożenia życia.

Była czwartą osobą zawiadującą karkonoską uczelnią od momentu jej powstania w 1998 roku (wówczas jako Kolegium Karkonoskie).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)