Aktualności
Szkoły wyższe
27 Sierpnia
Źródło: www.p.lodz.pl
Opublikowano: 2019-08-27

Rektor PŁ w gronie ekspertów European University Association

Prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej, został wybrany do grona ekspertów European University Association. Ta prestiżowa organizacja skupia ponad 800 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów z 48 krajów europejskich. Jej działania odgrywają kluczową rolę w zakresie nauki, badań oraz innowacji w szkolnictwie wyższym.

Ważnym głosem wpływającym na współpracę EUA z wieloma innymi organizacjami międzynarodowymi są grupy ekspertów. EUA powołało nową Grupę Ekspertów ds. Ekosystemów Innowacji (Expert Group on Innovation Ecosystems). Prof. Sławomir Wiak, nominowany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polski został w niej jedynym przedstawicielem z Polski.

– Grupa ekspertów, do której zostałem powołany, wyewoluowała z grupy zajmującej się strategią badań i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji. Jestem zaszczycony, że mogę reprezentować Polskę w działaniach wspierających wyzwania, jakie stoją przed Unią Europejską w najbliższej przyszłości – podkreśla prof. Sławomir Wiak. – Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 5 listopada w Brukseli. Następnego dnia zaplanowano konferencję wysokiego szczebla organizowaną przez Europejski Komitet Regionów, na której dyskutowana będzie m.in. rola uniwersytetów w rozwoju ekosystemów innowacji.

Grupie będzie przewodniczyć prof. Peter Haring Bolívar (University of Siegen w Niemczech), a współprzewodniczącym został prof. Ray O’Neill z Maynooth University w Irlandii. Obaj stali na czele Grupy Ekspertów ds. Strategii Badań i Innowacji na rzecz Inteligentnych Specjalizacji (Expert Group on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation).

Ewa Chojnacka, źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)