Aktualności
Szkoły wyższe
16 Kwietnia
Źródło: www.mrstudio.pl
Opublikowano: 2020-04-16

Rektor Politechniki Śląskiej bez konkurentów w wyborach na kadencję 2020–2024

Prof. Arkadiusz Mężyk, obecny rektor Politechniki Śląskiej, jest jedynym kandydatem w wyborach na kadencję 2020–2024. Głosowanie zaplanowano 28 kwietnia.

W związku z sytuacją epidemiczną, podobnie jak w innych uczelniach, tak i w Politechnice Śląskiej, procedury wyborcze kontynuowane są w systemie zdalnym. Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała rejestracji jednego kandydata na rektora PŚl, pozytywnie zaopiniowanego przez Senat – prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka. Kieruje on uczelnią od 2016 roku. Wcześniej przez jedną kadencję był dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego. W ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Sportu Akademickiego. Od 2019 roku jest wiceprzewodniczącym i członkiem prezydium Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W 2018 roku został wybrany wiceprezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Prof. Mężyk ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. W 1994 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a rozprawę habilitacyjną – także z wyróżnieniem – obronił w 2002 roku. Nominację profesorską otrzymał w 2007 roku.

W trakcie swojej pracy zawodowej realizował projekty z zakresu dynamiki maszyn, mechatroniki, projektowania pojazdów wojskowych, a także związane z zastosowaniem mechatroniki w medycynie. Był kierownikiem i wykonawcą projektów realizowanych m.in. z jednostkami przemysłowymi należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i instytucjami naukowo-badawczymi. Kierował 16 projektami naukowymi finansowanymi m.in. przez NCN, NCBiR, KBN, POKL. Jako wykonawca brał udział w ponad 40 pracach naukowo-badawczych i projektach. Był członkiem 12 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych. W 1992 r. odbył półroczny staż w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby (Dania), w 1993 r. – kurs NATO ASI w Portugalii, a w 1996 r. kurs CISM w Udine (Włochy).

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skrypty. Ponadto jest współautorem 18 patentów i 2 wzorów przemysłowych oraz promotorem 13 zakończonych przewodów doktorskich.

MK, źródło: www.mrstudio.pl

Dyskusja (0 komentarzy)