Aktualności
Szkoły wyższe
23 Stycznia
Źródło: www.ue.wroc.pl
Opublikowano: 2020-01-23

Rektor UE we Wrocławiu będzie się ubiegał o reelekcję

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, będzie ponownie ubiegał się o to stanowisko. Zadeklarował udział w wyborach na kadencję 2020–2024.

Prof. Kaleta kieruje dolnośląską uczelnią od 2016 roku. W przeprowadzonych wówczas wyborach wygrał stosunkiem głosów 72:23 z prof. Krzysztofem Jajugą. Prof. Andrzej Kaleta ma 64 lata. Ukończył studia na ówczesnej Akademii Ekonomicznej (1979). Doktorat uzyskał w 1988, a habilitację – w 2000 roku. W 2014 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od 2002 r. jest kierownikiem Katedry Zarządzania Strategicznego na UE we Wrocławiu.

Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół ekonomiki przemysłu drobnego, polityki przemysłowej, strategii konkurencji i zarządzania strategicznego. W swoim dorobku ma blisko 180 publikacji. Jest organizatorem cyklicznych konferencji pt. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”. Wypromował 11 doktorów. Był doradcą w procesach zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i gminach Dolnego Śląska, współuczestniczył w pracach Biura Rozwoju Wrocławia, był ekspertem ds. priorytetowych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Zarządzaniu PAN.

Dokładnego terminu wyborów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jeszcze nie ma. Procedury, w tym określenie kalendarza wyborczego, mają ruszyć niebawem.

Tegoroczne wybory będą pierwszymi po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki. Wprowadziła ona kilka istotnych zmian w procesie powoływania rektora uczelni publicznej. Przede wszystkim zrezygnowano z konkursowego trybu jako jednej z możliwości na rzecz wyboru wyłącznie w drodze głosowania przeprowadzanego przez kolegium elektorów. Nowością jest też udział w tym procesie rad uczelni i Senatu. Wreszcie zmiana, która bezpośrednio wpłynie na elekcję już na etapie zgłaszania kandydatur: obniżenie z 70 do 67 lat maksymalnego dopuszczalnego wieku kandydata. Szczegółowy, aktualizowany na bieżąco, terminarz wyborów na poszczególnych uczelniach można zobaczyć tutaj.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)