Aktualności
Szkoły wyższe
18 Lutego
Źródło: www.ur.edu.pl
Opublikowano: 2020-02-18

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego będzie ubiegał się o reelekcję

Prof. Sylwester Czopek, obecny rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, będzie ubiegał się o reelekcję. Wybory zaplanowano pod koniec kwietnia.

Prof. Czopek stoi na czele podkarpackiej uczelni już od grudnia 2015 roku, kiedy to przejął stery od prof. Aleksandra Bobko. Ówczesny rektor z powodzeniem startował z listy PiS w wyborach parlamentarnych. Został jednym ze stu senatorów, a także objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pod koniec marca przeprowadzono wybory na rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród 146 elektorów prof. Czopek otrzymał 111 głosów. Jego kontrkandydat – prof. Czesław Puchalski, prorektor UR ds. rozwoju – tylko 34. Wobec pojawiających się spekulacji odnośnie kandydowania na kolejną kadencję, rektor zadeklarował ubieganie się o reelekcję.

„Jestem – jeśli taka będzie wola społeczności akademickiej – w pełni gotowy do podjęcia się tego zaszczytnego zadania. Wierzę w sens realizowanych zmian, chcę kontynuować rozpoczętą drogę, która, w mojej ocenie, pozwoli stworzyć silny i efektywnie działający Uniwersytet. Jestem świadomy piętrzących się trudności, ale równie mocno wierzę, że budowany przez nas wspólnie silny Uniwersytet Rzeszowski ma sens. Dzięki projakościowym rozwiązaniom w obszarze nauki oraz stworzeniu efektywnego modelu zarządzania pozycja naszego Uniwersytetu będzie się stale poprawiać. Pamiętam stale, że Uniwersytet to my wszyscy i tylko tak pojmowany ma rację bytu – Vivat academia!” – napisał w specjalnym oświadczeniu.

Prof. Sylwester Czopek jest archeologiem o specjalności: archeologia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza; ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorat obronił w 1989 roku w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie. W 1996 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2003 roku został profesorem. Ze stolicą Podkarpacia związany jest od 1981 roku, kiedy rozpoczął pracę w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Był jego dyrektorem w latach 1991–2008. W 1999 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), gdzie współtworzył Instytut Archeologii (kierował nim w latach 1999–2008). W latach 2008–2012 był dziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego, a od 2012 r. – prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odkrywca i badacz wielu stanowisk archeologicznych w południowo-wschodniej Polsce. Autor i współautor 230 publikacji naukowych (w tym 13 książek/monografii).

MK, źródło: www.perspektywy.pl

Dyskusja (0 komentarzy)