Aktualności
Szkoły wyższe
11 Kwietnia
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2019-04-11

Rektor UW w zarządzie European University Association

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys, został wybrany do zarządu European University Association. EUA zrzesza ponad 800 uczelni z 48 krajów, pełni kluczową rolę w procesie bolońskim i wpływa na polityki unijne dotyczące szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

W skład zarządu EUA wchodzi prezydent oraz 8 członków, w tym dwóch wiceprezydentów. Wybory nowego przewodniczącego oraz członków zarządu odbyły się w trakcie dorocznej konferencji EUA, która rozpoczęła się w środę na Uniwersytecie Sorbońskim i potrwa do piątku. O stanowisko przewodniczącego starało się 2 kandydatów: Michael Murphy, University College Cork (Irlandia) i Martine Rahier, University of Neuchâtel (Szwajcaria). Zgromadzenie generalne wybrało tego pierwszego, który będzie pełnił swoją funkcję do 2023 roku.

Z siedmiorga kandydatów ubiegających się o wejście do zarządu, oprócz prof. Pałysa, wybrano: Mari Sundli Tveit, Norwegian University of Life Sciences (Norwegia), Josep Garrell, University Ramon Llull (Hiszpania), Patrick Lévy, University Grenoble-Alpes (Francja), Martine Rahier, University of Neuchâtel (Szwajcaria), Franceso Ubertini, University of Bologna (Włochy).

Wszyscy są obecnymi lub byłymi rektorami uczelni członkowskich stowarzyszenia. Rada spotyka się przynajmniej 3 razy w roku i jest odpowiedzialna za kształtowanie polityki stowarzyszenia i planowanie jego działań. Kadencja członków trwa 4 lata.

Profesor Pałys aktywnie angażował się w działania EUA, był m.in. członkiem Grupy Eksperckiej RIS3. W latach 2011–2013 pełnił też funkcję eksperta External Advisory Group dla inicjatyw flagowych Komisji Europejskiej (FET Flagship projects).

W programie konferencji, oprócz wyborów, przewidziano spotkanie zarządu (Board), rady (Council) oraz zgromadzenia ogólnego stowarzyszenia (General Assembly). Odbędą się także trzy tematyczne sesje plenarne: „Universities as key players in innovation”, Fostering new generations of innovators”, „Building partnership”.

Źródło: UW

 

Dyskusja (0 komentarzy)