Aktualności
Szkoły wyższe
28 Września
Opublikowano: 2022-09-28

Rektorzy uczelni artystycznych: Grozi nam wstrzymanie działalności

Rektorzy dziewiętnastu uczelni artystycznych protestują przeciwko pogłębiającemu się niedofinansowaniu podległych im podmiotów. W specjalnej uchwale piszą o konieczności pilnego podjęcia zdecydowanych działań.

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych dyskutowano o aktualnej kondycji wyższego szkolnictwa artystycznego. Zwrócono uwagę m.in. na spowodowany rosnącą inflacją znaczący wzrost kosztów funkcjonowania instytucji. Rektorzy za najbardziej newralgiczny w budżetach ich uczelni uznali wzrost cen energii elektrycznej. U większości koszt ten jest już pięciokrotnie wyższy niż w roku 2021, a z prognoz wynika, że to nie koniec trudnej sytuacji. W styczniu ma być dziesięć razy drożej.

W uczelniach artystycznych wdrożone zostały lub aktualnie są wdrażane programy oszczędnościowe, zabiegi te jednak, niepoparte zmianami systemowymi ze strony władz, okazują się niewystarczające. Bez wzrostu subwencji na rok 2022 i lata kolejne nie jesteśmy w stanie zbilansować planów rzeczowo-finansowych. Grozi to utratą płynności finansowej, co może doprowadzić do znaczącego ograniczenia lub wręcz wstrzymania działalności naszych uczelni – alarmują w ostatniej uchwale KRUA.

Podnoszą też kwestię wynagrodzenia młodych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Ich płace są niższe od kwoty ogłoszonego na rok 2023 najniższego wynagrodzenia w naszym kraju. Brak
środków na dokonywanie regulacji płac powoduje, że z naszych uczelni odchodzą specjaliści o najwyższych kwalifikacjach. Konieczne jest zatem pilne dokonanie regulacji płac, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych przez poszczególnych pracowników – sygnalizują, apelując do przedstawicieli organów władzy publicznej o pilne podjęcie zdecydowanych działań.

KRUA wyraziła jednocześnie poparcie dla inicjatywy utworzenia „Tarczy dla szkolnictwa wyższego i nauki” zgłoszonej przez Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Rola uczelni artystycznych jest niebagatelna. Historia uczy, że na wielu dziejowych zakrętach kultura okazywała się czynnikiem decydującym – scalała narody, kształtowała postawy, wskazywała wzorce. Usuwanie jej poza margines aktualnych potrzeb społeczeństwa byłoby nieodpowiedzialnością i krótkowzrocznością o trudnych do oszacowania skutkach – konstatują członkowie KRUA.

Pod uchwałą podpisali się rektorzy dziewiętnastu uczelni: Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Akademii Sztuki w Szczecinie.

MK

Uchwała Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych

Dyskusja (0 komentarzy)