Aktualności
Szkoły wyższe
03 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-03

Rozpoczęła się procedura wyboru nowego rektora Politechniki Krakowskiej

Na Politechnice Krakowskiej rozpoczęto procedury związane z wyborem nowego rektora uczelni po śmierci prof. Andrzeja Białkiewicza. Jego następca będzie pełnił funkcję do końca obecnej kadencji, a więc do 31 sierpnia 2024 roku.

Procedury wyborcze uruchomiono w związku ze śmiercią prof. Andrzeja Białkiewicza. Dotychczasowy rektor PK zmarł w środę 22 marca. Funkcję sprawował od 2020 roku, kiedy pokonując w wyborczej rywalizacji prof. Jerzego Sładka zastąpił w fotelu rektora prof. Jana Kaziora.

Do czasu wyboru nowego sternika Politechniki Krakowskiej – zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – obowiązki rektora pełni najstarszy członek uczelnianego Senatu, posiadający co najmniej stopień doktora. Jest nim dr inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK.

W miniony piątek, 31 marca, na nadzwyczajnym posiedzeniu Uczelnianej Komisji Wyborczej opracowano projekt uchwały, która określa szczegółowy terminarz wyborów. Zostanie zatwierdzona na najbliższym posiedzeniu Senatu, które zaplanowano na środę 5 kwietnia. Wyboru rektora dokona Kolegium Elektorów PK.

Jak informuje Małgorzata Syrda-Śliwa, rzeczniczka uczelni, kandydatów będą mogli zgłaszać pracownicy, członkowie rady uczelni, jak również organy samorządu studentów i samorządu doktorantów. Po zaopiniowaniu zgłoszonych osób przez Senat PK i wskazaniu kandydatów przez Radę Uczelni, elektorzy wybiorą spośród nich nowego rektora. Swoją funkcję będzie on pełnić tylko do końca trwającej kadencji, czyli do 31 sierpnia 2024 roku,

MK, źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)