Aktualności
Szkoły wyższe
21 Czerwca
Źródło: www.umg.edu.pl
Opublikowano: 2021-06-21

Rusza budowa Centrum Offshore UMG

Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore powstanie na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Umowę z wykonawcą inwestycji, firmą Budimex, podpisano 15 czerwca. 

Budowa Centrum Offshore UMG to inwestycja wynikająca z zaplanowanych na najbliższe lata celów strategicznych uczelni. Uniwersytet od lat jest liderem na polskim rynku offshore w zakresie badań środowiskowych i wykonywania dokumentacji środowiskowej, geofizycznej, geologicznej i geotechnicznej dla inwestycji morskich, szczególnie w odniesieniu do energetyki wiatrowej.

Dostrzegając potrzebę zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w kontekście celów klimatycznych, jak również pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom związanym z działaniami w tym zakresie, UMG zaplanował budowę Centrum Offshore UMG, które stanie się niezbędnym zapleczem badawczo-edukacyjnym dla krajowego sektora energetyki wiatrowej na morzu. Zadaniem Centrum będzie tworzenie lokalnego, polskiego łańcucha dostaw dla branży offshore. Centrum może stać się zalążkiem większego organizmu „Polskiej Doliny Offshore”.

Kluczowym atutem lokalizacji jest bezpośredni dostęp do Nabrzeża Wisłoujście, które umożliwi postój i obsługę statków badawczych, szkoleniowych oraz serwisowych, zarówno dla uniwersytetu, jak i jego kontrahentów.

Centrum Offshore UMG będzie siedzibą certyfikowanych laboratoriów Instytutu Morskiego UMG, których funkcjonowanie wpisuje się w proces przygotowania i realizacji inwestycji w morską energetykę wiatrową. Są to między innymi: Laboratorium Geotechniczne Zakładu Geotechniki Morskiej, Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska (analizy chemiczne) oraz Laboratorium Elektroniki Morskiej (monitoring zagrożeń środowiskowych).

Budowa Centrum Offshore UMG, umożliwi prowadzenie kompleksowych, specjalistycznych prac badawczych i rozwojowych na potrzeby innowacyjnego przemysłu morskiego. Obecnie, poza UMG, żadna z jednostek badawczo-rozwojowych w kraju takich prac nie wykonuje.

Budynek stanie przy ulicy Roberta de Plelo w Gdańsku. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2023 roku. Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem szacowana jest na ok. 50 mln zł. Przedsięwzięcie realizowane jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi  blisko 18 mln zł.

źródło: UMG

 

Dyskusja (0 komentarzy)