Aktualności
Szkoły wyższe
22 Marca
Opublikowano: 2018-03-22

Rusza międzynarodowa współpraca dydaktyczna

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Vienna University of Economics and Business (WU) oraz University of Economics in Bratislava (UEBA) współpracować będą w ramach programu Central Europe Connect Joint Certificate Program. Trójstronne memorandum podpisane zostało w Wiedniu przez dr. hab. Jacka Prokopa, prof. SGH, prorektora SGH ds. współpracy z zagranicą, prof. Edith Littich, prorektora WU ds. naukowych i studenckich oraz prof. Ferdinanda Daňo, rektora UEBA.

Porozumienie gwarantuje 60 studentom studiów licencjackich rzeczonych szkół wyższych uczestnictwo w zajęciach obejmujących tematykę unikatowości biznesu prowadzonego w Europie Środkowej. Wykłady odbywać się będą w cyklu jednotygodniowych bloków realizowanych po kolei przez każdą z uczelni. W trakcie zjazdów uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki i korzyści płynących z inwestowania na rynku gospodarczym tej części Europy.

W październiku br. planowane jest rozpoczęcie rekrutacji, natomiast pierwsza edycja programu ruszyć ma w semestrze letnim 2019 r.

az

(źródło: sgh.waw.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)