Aktualności
Szkoły wyższe
15 Maja
Opublikowano: 2017-05-15

Rusza rekrutacja na Uniwersytecie w Białymstoku

Ponad 30 kierunków, w tym 2 nowości – to tegoroczna oferta Uniwersytetu w Białymstoku – największej uczelni w województwie podlaskim. Rekrutacja zacznie się we wtorek, 16 maja.

Na 9 wydziałach UwB kandydaci będą mieli do wyboru 32 różne kierunki studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wśród nich jest kierunek filologia, na którym kandydaci rejestrują się na poszczególne specjalności z zakresu filologii angielskiej, francuskiej i rosyjskiej – do wyboru jest 12 propozycji.

Nowe kierunki pojawiły się w ofercie studiów stacjonarnych. Chemia kryminalistyczna i sądowa będzie prowadzona na studiach II stopnia i jest to pierwszy taki kierunek studiów na polskich uczelniach. Na jego utworzenie uniwersytet uzyskał 800 tys. dofinansowania w konkursie na nowe programy kształcenia zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Plan studiów został przygotowany w ramach współpracy Wydziału Biologiczno-Chemicznego z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Izbą Celną w Białymstoku. Na zajęciach studenci zapoznają się z technikami oraz metodami analitycznymi stosowanymi we współczesnej kryminalistyce. Poznają też podstawy kryminologii i prawa dowodowego w polskim procesie karnym. Część przedmiotów poprowadzą praktycy zajmujący się zawodowo chemią kryminalistyczną i sądową.

Nowością na studiach pierwszego stopnia jest ekobiznes. Ten kierunek będzie prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny. Studenci zostaną przygotowani do pracy w gospodarce ukierunkowanej na tzw. zielony wzrost. Absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę w zakresie wykorzystywania zrównoważonych technologii, ekoinnowacji oraz systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają zmniejszać negatywny wpływ gospodarki na środowisko. W programie studiów znajdą się też przedmioty związane z ekologicznymi produktami czy usługami, takimi jak agroturystyka. W czasie studiów studenci zapoznają się też z aspektami prawnymi i marketingowymi ekobiznesu.

Wydział Historyczno-Socjologiczny proponuje natomiast nową specjalność na socjologii drugiego stopnia. To coaching z elementami psychologii społecznej.

Rejestracja kandydatów podczas podstawowej tury naboru na stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 10 lipca 2017 r. W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia – do 19 lub 26 lipca (w zależności od kierunku). Rejestracja na wszystkie studia niestacjonarne potrwa do 21 września. Zapisy odbywają się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), pod adresem irk.uwb.edu.pl
W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet w Białymstoku przygotował na studiach stacjonarnych w sumie 2915 miejsc, w tym 2046 na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz 869 na studiach drugiego stopnia. Na studia niestacjonarne uczelnia planuje przyjąć ok. 700 osób.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)