Aktualności
Szkoły wyższe
02 Sierpnia
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2023-08-02

Ruszył nabór uczelni do Regionalnej Inicjatywy Doskonałości

Z początkiem sierpnia ruszył nabór wniosków w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Celem inicjatywy jest wzmocnienie działalności uczelni w określonych dyscyplinach bądź grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych. Wnioski można składać do 1 września 2023.

Celem pierwszego konkursu w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID) jest umocnienie znaczenia działalności uczelni w grupach dyscyplin naukowych bądź artystycznych w danym regionie. W ramach tej edycji wyróżniono 11 regionów: 6 obejmujących poszczególne województwa oraz 5 obejmujących po dwa sąsiadujące województwa.

RID wspiera uczelnie w prowadzeniu badań naukowych w obszarach budujących ich rozpoznawalność w skali krajowej i międzynarodowej oraz tych uwzględniających specyfikę regionalną, a także kształceniu wykwalifikowanych kadr niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, gospodarki oraz administracji publicznej.

Finansowanie w ramach RID odbywa się przez coroczne zwiększenie subwencji o równowartość 2 proc. subwencji przyznanej uczelni na rok 2023. Ostateczny budżet będzie zależał od grona laureatów. Zgodnie z założeniami konkursu w 11 regionach wyróżniono po 3 grupy dyscyplin, co oznacza, że w ramach grup dyscyplin finansowanie będą mogły otrzymać łącznie 33 projekty.

Pilotażowa edycja programu RID została uruchomiona w 2019 roku i obejmowała kolejne cztery lata. Jej budżet wynosił ok. 80 mln zł rocznie.

MK, źródło: MEiN

Komunikat o konkursie wraz z podziałem na regiony i wykazem grup dyscyplin 

Dyskusja (0 komentarzy)