Aktualności
Szkoły wyższe
07 Października
Źródło: www.pk.edu.pl
Opublikowano: 2020-10-07

Ruszyła budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej PK

Na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ruszyła budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Za blisko 25 mln zł w Czyżynach powstanie centrum badań służące m.in. walce ze smogiem i poprawie jakości powietrza. 

Symbolicznego wbicia łopaty pod budowę dokonali prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki Krakowskiej, i Andrzej Duda, prezes firmy Polbau Sp. z o.o., która wygrała przetarg na budowę laboratorium. Prace przy nim mają się zakończyć do połowy 2022 r.

Nowe laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej powstanie na terenie kampusu w Czyżynach przy al. Jana Pawła II 37. Będą tu prowadzone badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie. Wśród najważniejszych realizowanych tematów badawczych, oprócz tych związanych z oddziaływaniem wiatru w miastach, transportem zanieczyszczeń i sposobami dynamicznego wpływania na redukcję smogu, będą także problemy inżynierii wiatrowej, energetyki wiatrowej, wpływów środowiskowych na budowle i ludzi, aerodynamiki i dynamiki budynków, w tym badania obiektów budowlanych i konstrukcyjnych, narażonych na oddziaływanie wiatru i obciążenia śniegiem.

– To strategiczne tematy badawcze dla naukowców i studentów z kilku wydziałów Politechniki, ale też niezwykle ważne tematy dla mieszkańców Krakowa i Małopolski. Wszyscy chcemy przecież żyć w zdrowym i przyjaznym środowisku, oddychać czystym powietrzem. W nowym laboratorium nasi naukowcy będą szukać rozwiązań i odpowiedzi na najpilniejsze problemy miast i regionów – podkreśla rektor PK.

Wyniki badań prowadzonych w Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej PK dostarczą planistom i projektantom oraz szeroko rozumianemu rynkowi budowlanemu wiedzy przydatnej do projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących czy wznoszenia nowych budynków (zwłaszcza wysokich). Posłużą także jednostkom samorządów (miast, gmin, powiatów, województw) do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i formułowania innych uwarunkowań formalno-przestrzennych dla rozwoju obszarów zurbanizowanych. Na podstawie wyników prowadzonych w LAŚ badań można będzie m.in. ocenić efektywność proponowanych rozwiązań, już na wczesnym etapie procesu decyzyjnego w wymiarze programowym, planistycznym i projektowym.

W budynku laboratorium na powierzchni 1665,32 metrów kwadratowych zaprojektowano m.in. dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej, kształtujących parametry napływającego powietrza. Każda z przestrzeni pomiarowych w tunelach będzie mieć wysokość dochodzącą do 4 m, natomiast planowane wymiary w rzucie tuneli wynoszą odpowiednio 10 × 24 m długości dla większego oraz 8 × 21 m dla mniejszego tunelu. To zapewni naukowcom PK znaczącą poprawę warunków i możliwości badawczych w porównaniu do tych, którymi dysponuje teraz Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK z obecnym tunelem wiatrowym.

Całkowita wartość projektu to ponad 24,6 ml zł, z czego 17,7 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

źródło: PK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)