Aktualności
Szkoły wyższe
01 Czerwca
Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB
Opublikowano: 2018-06-01

Ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne na PB

Od architektury, poprzez budownictwo, elektrotechnikę, informatykę, leśnictwo, mechanikę i budowę maszyn po zarządzanie – kandydaci na studia pierwszego stopnia mogą wybierać spośród aż 27 kierunków na 7 wydziałach Politechniki Białostockiej.

29 maja ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej. Rejestracja odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Uczelnia przygotowała ponad 1600 miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i 45 miejsc na studiach stacjonarnych drugiego stopnia (tylko kierunek zarządzanie). Warto dodać, że na uczelniach technicznych większość studiów magisterskich rozpoczyna się od semestru letniego (od lutego) – tu Politechnika Białostocka przygotowała prawie 800 miejsc.

Lista kierunków na stronie https://pb.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-studia-1-i-2-stopnia/kierunki-studiow/.

W tym roku nowym kierunkiem kształcenia jest  inżynieria materiałowa i wytwarzania. Wydział Mechaniczny przygotował dwie specjalności: nowoczesne technologie wytwarzania i tworzywa polimerowe i kompozyty. Tutaj zdobyć można wiedzę dotyczącą nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych: metali, polimerów i kompozytów, a także procesów technologicznych wykorzystywanych w produkcji. Do tego kompetencje do wdrażania nowoczesnych technologii z zakresu utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw sztucznych i kompozytów. W zależności od wyboru specjalności, absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w obszarze projektowania, wytwarzania i eksploatacji detali z różnorodnych materiałów inżynierskich. Specjaliści w tej dziedzinie są nieustannie poszukiwani przez pracodawców.

Wydział Elektryczny przygotował studia dualne na kierunku elektrotechnika, specjalność automatyka przemysłowa. To studia o wymiarze praktycznym. 300 godzin będzie realizowanych na terenie przedsiębiorstw przez osoby z doświadczeniem praktycznym, do tego studenci odbywać będą obowiązkowe staże – 52 tygodnie. Studia prowadzone w ścisłej współpracy z 12 przedsiębiorstwami z siedzibą w Białymstoku i okolicach: AC, Automatyka – Pomiary – Sterowanie, Elektromontaż Wschód, Pracownia Projektowa ENSPRO, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Plum, Promotech,  SMP Poland, Rosti Poland, TEMA, a także Pronar w Narwi oraz Elektrometal Energetyka S.A. Warszawa.

Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska rozpoczęła się rekrutacja na zmodernizowany kierunek inżynieria rolno-spożywcza. Tu do wyboru dwie specjalności: inżynieria rolnicza i inżynieria żywności. Ukończenie tych studiów daje wykształcenie wyższe rolnicze. Absolwenci znajdą zatrudnienie przede wszystkim w przemyśle rolno-spożywczym.

Warto dodać, że zmodernizowane zostało też kształcenie na takich kierunkach jak:  mechatronika, inżynieria biomedyczna, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn. Wszystko dzięki realizacji przez uczelnię projektu „PB 2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”. Pieniądze na ten cel pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dzięki umowie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – Uaktualnione zostają programy kształcenia i przekazywane studentom treści. Zajęcia prowadzone będą w większym zakresie przez praktyków i profesorów zagranicznych. Służyć to ma uatrakcyjnieniu oferty kształcenia Politechniki Białostockiej – podkreśla prorektor ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Rejestracja w systemie IRK oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych do 6 lipca 2018 r. Uwaga: w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz, rejestracja do 25 czerwca 2018 r. Na Wydziale Architektury na początku lipca (3 i 4.07) odbędą się egzaminy wstępne z rysunku.

Listy osób przyjętych na studia poznamy 27 lipca.

System IRK https://irk.pb.edu.pl/

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)