Aktualności
Szkoły wyższe
29 Maja
Opublikowano: 2017-05-29

Ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne na PB

26 maja to pierwszy dzień rekrutacji na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej. Rejestracja odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Uczelnia przygotowała 1765 miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i 96 miejsc na studiach stacjonarnych drugiego stopnia.

Od architektury, poprzez budownictwo, elektrotechnikę, informatykę, leśnictwo, mechanikę i budowę maszyn po zarządzanie – kandydaci na studia pierwszego stopnia mogą wybierać spośród aż 32 kierunków na 7 wydziałach Politechniki Białostockiej. Pełna lista kierunków w załączniku.

W tym roku nowymi kierunkami (studia stacjonarne I stopnia) są: inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska oraz construction and building systems engineering (prowadzone w języku angielskim). Uczelnia czeka także na zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie kierunku inżynieria meblarstwa – będą to studia niestacjonarne I stopnia, na które nabór rozpocznie się 16 sierpnia.

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska to kierunek o profilu praktycznym. Umożliwia zawodowe przygotowanie specjalistów w zakresie konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń związanych z ochroną zdrowia i środowiska. Absolwenci uzyskają wiedzę z zakresu: elektroniki i elektrotechniki, materiałoznawstwa, inżynierii bioprocesowej, automatyzacji procesów, diagnostyki sprzętu medycznego oraz systemów ochrony środowiska, technologii i instalacji ochrony środowiska, aparatury kontrolno-pomiarowej. Będą przygotowani do pracy w zapleczu technicznym służby zdrowia i ochrony środowiska, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w jednostkach doradczych i konsultingowych.

Natomiast kandydaci na studia drugiego stopnia mogą wybierać spośród trzech kierunków: zarządzanie, matematyka stosowana oraz management (nowy kierunek prowadzony w języku angielskim na Wydziale Zarządzania). Warto dodać, że na uczelniach technicznych większość studiów drugiego stopnia – magisterskich – rozpoczyna się od semestru letniego (od lutego).

Rejestracja zakończy się 6 lipca 2017 r. Wyjątkiem są trzy kierunki na Wydziale Architektury, na których wymagany jest egzamin wstępny z rysunku (architektura, architektura wnętrz oraz grafika) – tu ostatnim dniem rejestracji jest 26 czerwca. Egzaminy wstępne z rysunku odbędą się na początku lipca (4-6 lipca).

Listy osób przyjętych na studia będą znane 27 lipca.

System IRK https://irk.pb.edu.pl/

Dorota Sawicka

Lista kierunków studiów stacjonarnych I stopnia w rekrutacji na studia rozpoczynające się
od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018:

Wydział Kierunek
Architektury architektura
architektura wnętrz
grafika
Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
architektura krajobrazu
biotechnologia
budownictwo
construction and building systems engineering[1] – NOWOŚĆ
ekoinżynieria
gospodarka przestrzenna
inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska – NOWOŚĆ
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
inżynieria środowiska
Elektryczny ekoenergetyka
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
Informatyki informatyka
informatyka i ekonometria
matematyka stosowana
Mechaniczny automatyka i robotyka
inżynieria biomedyczna
mechanika i budowa maszyn
mechatronics (studia w j. angielskim)
mechatronika
Zarządzania logistyka
turystyka i rekreacja
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria  produkcji
zarzadzanie i inżynieria  usług
Zamiejscowy Wydział Leśny leśnictwo

Dyskusja (0 komentarzy)