Aktualności
Szkoły wyższe
28 Sierpnia
Źródło: www .pixabay.com
Opublikowano: 2019-08-28

Ruszyła Wirtualna Katedra Etyki i Prawa

Badania i analiza wyzwań dotyczących prawa oraz etyki w odniesieniu do sztucznej inteligencji (AI) i jej powiązań z innymi technologiami – to główne zadania Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa. Jej działalność zainaugurował minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Podstawowym celem Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa będzie doradzanie i proponowanie rządowi działań wspierających rozwój i stosowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Oprócz monitoringu i badań jej zadaniami będą również proponowanie zmian prawnych dostosowanych do zmieniającej się rzeczywistości oraz wydawanie wytycznych z zakresu etyki. W pierwszym inaugurującym posiedzeniu Katedry – poza ministrem cyfryzacji – wzięli udział przedstawiciele uczelni i instytucji, których praktyka naukowa obejmuje obszary sztucznej inteligencji.

– To właśnie sztuczna inteligencja może być motorem napędowym zmian i szansą na podniesienie jakości życia, usług publicznych oraz powstanie dużej liczby wysokopłatnych miejsc pracy – powiedział szef resortu cyfryzacji. – Warunkiem dynamicznego rozwoju AI w Polsce jest stworzenie silnego polskiego ekosystemu sztucznej inteligencji wraz z ośrodkiem koordynującym jego zarządzanie – dodał.

Wiąże się to z koniecznością stworzenia odpowiednich warunków prawnych dla polskich firm i specjalistów z tej dziedziny. Efektem tych działań będzie dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, która będzie mogła konkurować na arenie globalnej. Powołanie Katedry ma wspomóc ten proces.

– Chcemy na bieżąco i skutecznie reagować na zmieniające się warunki w obszarze nowych technologii – powiedział minister Zagórski. – Wirtualna Katedra Etyki i Prawa będzie forum stałej wymiany poglądów i pomysłów na budowę sprawnego, efektywnego i odpowiedzialnego państwa opartego na nowoczesnych, bezpiecznych i transparentnych regulacjach etyki i prawa w tym obszarze.

Sygnatariuszami porozumienia w sprawie powołania Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa są – obok ministra cyfryzacji – przedstawiciele NASK, Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu w Białystoku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawski i Politechniki Warszawskiej.

Wynik badań i analiz Katedry będą powszechnie dostępne. Będą miały formę m.in. wykładów, spotkań eksperckich i konsultacji aktów prawnych. Ich głównym celem będzie kształtowanie warunków dla uczciwej konkurencji i rozwoju gospodarki z zachowaniem zasad zapewniających ochronę godności człowieka i jego bezpieczeństwa.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Dyskusja (0 komentarzy)