Aktualności
Szkoły wyższe
24 Października
Fot. Małgorzata Zakrzewska
Opublikowano: 2022-10-24

Ruszyły studia MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego

W Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego ruszyła pierwsza edycja studiów MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studia prowadzone są na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. To odpowiedź na pojawiające się potrzeby doskonalenia umiejętności menedżerskich w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego.  Program łączy kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej z wysokim standardem organizacji zajęć i unikalnym gronem wykładowców o dużym doświadczeniu oraz wysokiej pozycji zawodowej.

Wśród uczestników pierwszej edycji są osoby, które odpowiadają za zapewnianie bezpieczeństwa lub realizację zadań obronnych w swoich instytucjach. Myślę, że to najlepsza rekomendacja tego, że studia zostały odebrane jako wartościowe dla rozwijania kompetencji menadżerskich dotyczących zarządzania szeroko pojętym bezpieczeństwem – podkreśla płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT.

Program studiów obejmuje 450 godzin zajęć dydaktycznych w ramach 37 przedmiotów, realizowanych w formie wykładów i seminariów. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy końcowej i zdanie egzaminu. Studia trwają trzy semestry i mają charakter niestacjonarny. Prowadzone są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych w każdym semestrze.

W ramach kształcenia podejmowane są tematy dotyczące strategii i projektów, marketingu i współpracy w sektorze publicznym, zarządzania funkcjonalnego, certyfikacji przemysłu obronnego, zarządzania kompetencjami miękkimi, zarządzania organizacją, uwarunkowań systemowych, nowoczesnych technologii, umiejętności komunikowania w organizacjach obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego, kreowania społecznej odpowiedzialność biznesu, tworzenia strategii współpracy w obronie narodowej i bezpieczeństwie wewnętrznym.

źródło: WAT

Dyskusja (0 komentarzy)