Aktualności
Szkoły wyższe
15 Maja
Na zdjęciu: (od lewej) prof. Sławomir Cieślak, prorektor UŁ ds. kształcenia, prof. Izabela Kończak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz dr Anna Sibińska z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ
Opublikowano: 2017-05-15

Ruszyły zapisy na studia na UŁ

Rozpoczęły się zapisy na studia na rok akademicki 2017/2018. Pierwszego dnia w systemie rekrutacyjnym zarejestrowało się 471 kandydatów na studentów. Uniwersytet Łódzki w sumie oferuje, podobnie jak w roku ubiegłym, ok. 21 000 miejsc na wszystkie rodzaje studiów, w tym na trzy nowe kierunki studiów stacjonarnych I stopnia: Popularyzację i nauczanie fizyki, Studia azjatyckie oraz Produkcję teatralną i organizację widowisk. Pierwszy etap zapisów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie zakończy się 10 lipca.

– To bardzo ciekawe propozycje studiów przygotowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z instytucjami zewnętrznymi jak w przypadku Popularyzacji i nauczania fizyki w oparciu o Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź – dodał prof. Cieślak.

O założeniach oraz programie kierunku Popularyzacja i nauczanie fizyki opowiadali dr Paweł Barczyński i dr Anna Sibińska z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Kierunek powstał w wyniku zmian, jakie zachodzą w obszarze popularyzowania nauki i nowych potrzeb w zakresie przygotowania kadry do zadań popularyzacyjnych i edukacyjnych. Zaproponowano tu innowacyjne rozwiązania w procesie kształcenia. Postawiono na pracę indywidualną i zespołową, stworzono system warsztatów i zajęć w pracowniach. Limit miejsc wynosi 30.

– Studia azjatyckie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oferują zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie fenomenu azjatyckiego w kontekście kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym. Mają przygotować do swobodnego poruszania się w kręgach dyplomatycznych oraz otoczeniu biznesowym na tamtejszych rynkach – informowała prof. Izabela Kończak z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ. W programie studiów azjatyckich szczególną rolę odgrywa intensywna nauka języków orientalnych – chińskiego, japońskiego, hindi i arabskiego. Limit miejsc: 50.

Produkcja teatralna i organizacja widowisk to studia na Wydziale Filologicznym o profilu praktycznym. – Na tych studiach duży nacisk położony zostanie na zdobycie przez studentów umiejętności zawodowych przydatnych w pracy producenta teatralnego i organizatora widowisk oraz w zawodach im pokrewnych. Z tego względu znaczna część zajęć ma charakter warsztatowy i ukierunkowana jest na wykształcenie u studenta umiejętności planowania, organizowania i tworzenia widowisk oraz umiejętności stosowania różnych metod i technik kierowania projektami i wydarzeniami społeczno-kulturalnymi – mówiła prof. Katarzyna Prykowska-Michalak z Wydziału Filologicznego UŁ.  Program tych studiów uwzględnia także wykształcenie u studentów kompetencji miękkich, takich jak: komunikatywność, dynamizm działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem i umiejętność podejmowania decyzji. Limit miejsc wynosi 35.

W tym roku Uniwersytet Łódzki proponuje w sumie 8847 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich (w roku ubiegłym 8746). Listy zakwalifikowanych na te studia zostaną ogłoszone 18 lipca. Od 19 do 22 lipca przyjmowane będą od kandydatów dokumenty. Zapisy na studia stacjonarne II stopnia potrwają do 17 lipca. Do 26 lipca zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych, którzy będą składać papiery od 27 do 31 lipca.

Tomasz Boruszczak

Dyskusja (0 komentarzy)