Aktualności
Opublikowano: 2017-06-21

Rzeszów działa wspólnie z Krosnem

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza będzie współpracować z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Zawarte 13 czerwca br. porozumienie podpisał rektor rzeszowskiej uczelni prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz rektor PWSZ prof. dr hab. Grzegorz Przebinda.

Parafowana umowa zakłada wzajemne udostępnianie bazy laboratoryjnej, a także wspieranie zarówno merytoryczne, jak również kadrowe działań na rzecz badań i rozwoju powiązanych z innowacyjnością oraz przedsiębiorczością. Oprócz tego obie jednostki zadeklarowały podjęcie wspólnych kroków w obszarze jakości kształcenia, realizacji naukowo-badawczych oraz ich publikacji. Międzyuczelniana współpraca dotyczyć ma studiów I stopnia prowadzonych na PWSZ na kierunkach obejmujących budownictwo, energetykę, górnictwo i geologię, informatykę, inżynierię środowiska, mechanikę i budowę maszyn, a także zarządzanie.

az

(źródło: w.prz.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)