Aktualności
Szkoły wyższe
29 Listopada
Opublikowano: 2017-11-29

Rzeszów świętował jubileusz wybitnego medioznawcy

Profesor Tomasz Goban-Klas – wybitny socjolog i medioznawca, specjalista w zakresie teorii komunikowania, teorii i badania mediów, autor setek publikacji – skończył 75 lat. W tym roku jubilat świętuje także 25-lecie swojej profesury. Z tej podwójnej okazji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się spotkanie jubileuszowe, podczas którego wybitnemu naukowcowi przyznano  tytuł Profesora Honorowego Uczelni.

Uroczystość otworzył dr Wergiliusz Gołąbek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przywitał jubilata, jego rodzinę oraz licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się przyjaciele oraz współpracownicy profesora. Wśród obecnych byli także autorzy tekstów oraz redaktorzy naukowi Księgi Jubileuszowej przygotowanej na tę specjalną uroczystość, dr hab. Andrzej Adamski, prof. nadzw., dr hab. Marcin Szewczyk, prof. nadzw.  oraz dr hab. Sławomir Gawroński, prof. nadzw., którzy wręczyli jubilatowi ponad 600-stronnicowe dzieło pt. Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty.

W trakcie podziękowań prof. Tomasz Goban-Klas poprosił o minutę ciszy ku pamięci zmarłego przed kilkoma tygodniami prof. Walerego Pisarka, autora tekstu otwierającego Księgę Jubileuszową. Podczas wystąpienia wspominał także nieżyjącego prof. Jerzego Chłopeckiego, dzięki któremu rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Swoje wystąpienie podsumował słowami: – Tak jak tutaj stoję, zawdzięczam to bardzo wielu życzliwym osobom.

Laudacja i tytuł Honorowego Profesora

W laudacji prof. Krzysztof Gajdka wspominał bogaty życiorys naukowy jubilata (m.in. stypendia na Sorbonie oraz Uniwersytecie w Stanford), który prowadził wykłady w kilkudziesięciu państwach na świecie.

Ważnym punktem jubileuszu było wręczenie tytułu Profesora Honorowego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który został przyznany przez Senat uczelni na mocy uchwały z dnia 15 września 2017 r. Ten wyjątkowy tytuł uroczyście wręczyli jubilatowi dr hab. Tadeusz Pomianek, prof. nadzw., prezydent WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek oraz dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. nadz., prorektor ds. nauki WSIiZ.

Panel dyskusyjny o mediach

Zwieńczeniem części merytorycznej wydarzenia była dyskusja panelowa zatytułowana Nauka o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Problemy, rezultaty. Dyskusję moderował dr hab. Sławomir Gawroński, prof. nadzw., a udział w niej, oprócz jubilata, wzięli prof. Iwona Hofman, dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i prof. Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas panelu rozmawiano o genezie nauki o mediach jako odrębnej dyscypliny naukowej. Podkreślono, iż pomimo niedawnej instytucjonalizacji dyscypliny jej korzenie sięgają XIX w., kiedy publikowano pierwsze dzieła z zakresu prasoznawstwa. W kontekście reformy ministra nauki i szkolnictwa wyższego pozycja „nauk o mediach” zdaje się być niezagrożona. W dyskusji zauważono również konieczność zwiększenia liczby ośrodków mających uprawnienia do nadawania stopnia doktora (WSIiZ jest jedną z czterech uczelni niepublicznych posiadających takie uprawnienia). Zaznaczono, iż środowisko „nauk o mediach” wypracowało już przedmiot, metodologie oraz kulturę badawczą, ale zwiększenie ośrodków akademickich posiadających uprawnienia przyczyni się do dalszej legitymizacji dyscypliny.

W podsumowaniu dyskusji prof. Goban-Klas podkreślił, iż „nauki o mediach” to dziedzina niezwykle rozwojowa, m.in. przez fakt dynamicznego powstawania nowych kanałów komunikacyjnych. Zaznaczył jednak, iż wciąż brakuje odpowiedniej edukacji, która mogłaby uświadomić młodym ludziom mechanizmy działania m.in. Facebooka, Google czy Amazona.

Benefis

W drugiej części spotkania odczytano listy gratulacyjne dla jubilata. Ponadto uczestnicy  jubileuszu – reprezentujący głównie krajowe środowisko naukowe związane z naukami o mediach – złożyli jubilatowi uroczyste życzenia oraz wręczyli upominki.

Następnie w części zatytułowanej „O Profesorze w technikolorze”, zaprezentowano m.in. specjalnie przygotowaną ramówkę „nowej” internetowej stacji Radio Globan-Classic. Uczestnicy jubileuszu mogli też zobaczyć fotografie dokumentujące niezliczone podróże wybitnego medioznawcy. Benefis poprowadził dr Łukasz Błąd, dyrektor Klubu Akademickiego IQ.

W uroczystości jubileuszowej prof. Tomasza Gobana-Klasa wzięło udział kilkadziesiąt osób, reprezentujących środowisko naukowe z całej Polski, m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, Społecznej Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Wśród gości był także przedstawiciel Uniwersytetu Wileńskiego z Litwy.

Dominik Łazarz

Dyskusja (0 komentarzy)