Aktualności
Szkoły wyższe
11 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-11

Rzeszów zadba o przestrzeganie prawa

Przy Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej na mocy zarządzenia rektora z 28 grudnia 2016 r. powołane zostało do życia Centrum Analiz Kryminalistycznych.

Utworzona z inicjatywy prorektorów uczelni jednostka prowadzić ma głównie postępowania antydopingowe, wykorzystując w tym celu bazę działającego dotychczas Laboratorium Kryminalistycznego. Oprócz tak postawionego głównego zadania, Centrum prowadzić ma działalność badawczą w obszarze nauk sądowych, a także przygotowywać opinie dla wymiaru sprawiedliwości w określonych sprawach karnych i cywilnych.

Kolejnym obszarem funkcjonowania nowo powołanej komórki ma być rozwijanie i popularyzowanie nauk sądowych, szczególnie wśród osób na co dzień zajmujących się sprawami przestrzegania praworządności.

az

(źródło: http://w.prz.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)