Aktualności
Szkoły wyższe
11 Maja
Fot. Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa
Opublikowano: 2022-05-11

Rzeszowskie uczelnie wzmacniają współpracę z miastem

W rzeszowskim ratuszu podpisano list intencyjny w sprawie współpracy i wspólnego działania na rzecz umocnienia pozycji miasta jako wiodącego ośrodka akademickiego na mapie Polski i Europy. Dokument sygnowali prezydent Konrad Fijołek i rektorzy sześciu rzeszowskich uczelni.

Oprócz prezydenta Rzeszowa swoje podpisy pod listem złożyli: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, prof. dr hab. Sylwester Czopek – rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Bożena Sowa – prorektor WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i dziekan Kolegium Zarządzania, dr Wergiliusz Gołąbek – rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr Sylwia Pelc – rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie i dr Małgorzata Dubis – prorektor Collegium Humanum Filii w Rzeszowie.

Sygnatariusze zobowiązali się do wspólnego podejmowania działań mających na celu umocnienie pozycji Rzeszowa jako wiodącego ośrodka akademickiego na mapie Polski i Europy.

Kiedy kilka miesięcy temu pojawiłem się w ratuszu, jedne z pierwszych rozmów przeprowadziłem z rektorami rzeszowskich uczelni. Bardzo często padały wówczas stwierdzenia, że istnieje duża potrzeba promowania Rzeszowa jako dużego, nowoczesnego i rozwijającego się ośrodka akademickiego, który zapewnia wykształcenie na wysokim poziomie oraz miejsca pracy. Wiele już udało się zrobić. Mamy wiele sektorowych porozumień pomiędzy miastem Rzeszów a poszczególnymi wydziałami uczelni albo z poszczególnymi uczelniami w określonych obszarach. Ale pewne zintensyfikowanie działań jest potrzebne. Dlatego też powołałem w strukturach urzędu pełnomocnika do spraw kontaktu z uczelniami. Zgadzamy się co do tego, że potrzebna jest wspólna, nowoczesna formuła promocji ośrodka akademickiego. Dlatego też dziś wykonujemy kolejny ważny krok – zadeklarował Konrad Fijołek.

Porozumienie zakłada m.in. wspólne działania promocyjne, kształtowanie wizerunku Rzeszowa jako miasta przyjaznego studentom i będącego centrum kulturalno-rozrywkowym, a także stworzenie funduszu umożliwiającego realizację tych celów.

Uważam, że uczelnie Rzeszowa mają olbrzymi potencjał, aby kształcić najlepszych absolwentów, którzy znajdą miejsce pracy u nas, ale nie tylko, ponieważ wiemy, że cieszą się zainteresowaniem także w kraju i poza jego granicami. Wierzę, że to zjednoczenie, jeśli chodzi o promocję Rzeszowa jako ośrodka akademickiego, będzie wartością dodaną w stosunku do tego co robimy my indywidualnie jako uczelnie – powiedział po popisaniu listu intencyjnego prof. Piotr Koszelnik, rektor PRz.

Z kolei prof. Sylwester Czopek dodał, że uczelnie, podpisując tę umowę, jednocześnie nakładają na siebie pewne obowiązki.

W naszym interesie  jest, by dostarczać, mówiąc językiem marketingowym, dobry produkt naukowy, dydaktyczny, który przyciągnie młodych ludzi – podkreślił rektor URz.

Dr Wergiliusz Gołąbek zwrócił uwagę, że w związku z sytuacją w Ukrainie Rzeszów stał się miastem rozpoznawalnym na całym świecie, ale wpływ3a to również na zainteresowanie potencjalnych studentów.

Oni mają pewne wątpliwości czy dobrze jest przyjechać tutaj, ponieważ miasto jest blisko tego, co się dzieje w Ukrainie. Jest to dla nas pewien problem. Dotyczy on nie tylko studentów, ale także biznesu. Musimy spróbować przeciwdziałać temu zjawisku – zaznaczył rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)