Aktualności
Szkoły wyższe
15 Marca
Opublikowano: 2022-03-15

Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Od 1 września Akademia Morska w Szczecinie będzie Politechniką Morską – wynika z ustawy przyjętej przez Sejm. Za zmianą statusu uczelni opowiedziało się 453 posłów, 4 wstrzymało się, nie było głosów przeciw.

Do zakończenia procesu legislacyjnego potrzeba jeszcze zgody senatorów oraz podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Biorąc pod uwagę wynik głosowania w Sejmie wydaje się to formalnością. Jest więc duża szansa, że nowy rok akademicki AM rozpocznie już pod nową nazwą, dołączając do 15 już funkcjonujących politechnik.

To krok ku przyszłości, a przede wszystkim w kierunku rozwoju uczelni. Podnosimy rangę uczelni i chcemy doskonalić możliwości kształcenia nie tylko w kierunkach morskich, ale i technicznych, jak logistyka czy informatyka – podkreśla Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, od początku zaangażowany w prace na rzecz zmiany statusu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Akademia Morska w Szczecinie kontynuuje dziś tradycje edukacji morskiej, których początki sięgają roku 1947, choć sama idea zlokalizowania w Szczecinie szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej pojawiła się już dwa lata wcześniej. W 1951 r. trzyletnia Państwowa Szkoła Morska została przekształcona w 5-letnie Technikum Morskie Nawigacyjne. Na początku kolejnej dekady powołano Państwową Szkołę Rybołówstwa Morskiego oraz pomaturalną Państwową Szkołę Morską, która kształciła kadrę oficerską dla floty handlowej. W 1967 roku połączono je w Wyższą Szkołę Morską, która w 2004 roku uzyskała status akademii.

Struktura uczelni opiera się na pięciu wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, Mechatroniki i Elektrotechniki oraz Informatyki i Telekomunikacji. W roku akademickim 2021/2022 naukę rozpoczęło tysiąc osób, w tym 800 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Obecnie Akademia kształci na 16 kierunkach (z czego na 3 są kształceni marynarze): automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, geoinformatyka, informatyka, inżynieria eksploatacji, inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nawigacja, oceanotechnika, teleinformatyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, żegluga śródlądowa. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dwóch dyscyplinach: inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria mechaniczna.

W latach 2011–2021 w Akademii realizowano ponad 40 projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i ponad 30 – z programów międzynarodowych. Uczelnia wykonuje także prace zlecone i badawcze dla polski portów (m.in. w Elblągu, Gdańsku, Kołobrzegu, Łebie, Policach, Szczecinie i Świnoujściu). Większość zakończonych prac badawczych dotyczyła największych polskich inwestycji morskich, takich jak np. budowa terminalu LNG w Świnoujściu i terminali paliwowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu,, modernizacja wejścia do portu w Kołobrzegu, przebudowa toru wodnego Szczecin–Świnoujście.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)