Aktualności
Szkoły wyższe
21 Maja
Źródło: Wikipedia
Opublikowano: 2021-05-21

Sejm za Politechniką Bydgoską

Niemal jednogłośnie Sejm opowiedział się za zmianą nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Wszystko wskazuje na to, że od września uczelnia będzie Politechniką Bydgoską.

Projekt ustawy o zmianie nazwy UTP rozpatrywany był w czwartek, 20 maja, podczas 30. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W wieczornym głosowaniu poparło go 452 posłów, a 2 było przeciwnych. Nikt się nie wstrzymał. Projekt trafi teraz do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce publiczną uczelnię akademicką, jaką jest uniwersytet, tworzy się w drodze ustawy, a zatem również zmiana nazwy takiej uczelni jest dokonywana w toku pełnego procesu legislacyjnego.

W uzasadnieniu rządowego projektu wskazano, że nowy szyld podkreśli techniczny profil działalności, uczelni przejawiający się w prowadzeniu kształcenia przede wszystkim na studiach kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera oraz prowadzeniu działalności naukowej w przeważającej mierze
w dyscyplinach należących do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Ponadto projektowana zmiana nazwy jest zgodna z założeniami uczelni dotyczącymi kierunku jej rozwoju. Uniwersytet planuje systematycznie rozszerzać ofertę dydaktyczną o nowe kierunki studiów umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, kładąc jednocześnie nacisk na interdyscyplinarny charakter kształcenia. Nowa nazwa uczelni przyczyni się także do jej pozytywnego odbioru w regionie i zwiększy jej rozpoznawalność w otoczeniu społeczno-gospodarczym – napisano.

Przekształcenie UTP było jednym z najważniejszych punktów programu wyborczego rektora prof. Marka Adamskiego. O Politechnice Bydgoskiej mówiło się od wielu lat. Na początku lutego tego roku przeprowadzono ogólnouczelniane referendum, w którym ponad 80% głosujących opowiedziało się za zmianą nazwy. Poparcie wyraziły również Senat i Rada Uczelni. Inicjatywa spotkała się z przychylnością władz centralnych oraz lokalnych i regionalnych władz samorządowych. Wszystko wskazuje na to, że pod nową nazwą UTP zacznie funkcjonować od 1 września.

Obecnie w Polsce działają 22 uczelnie techniczne, w tym 14 politechnik. UTP jest największą i najstarszą państwową uczelnią w Bydgoszczy. Powstał w 1951 roku jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1964 roku przemianowano ją na Wyższą Szkołę Inżynierską. Dekadę później, po połączeniu z bydgoską filią Akademii Rolniczej w Poznaniu, przyjęła nazwę Akademii Techniczno-Rolniczej. Pod obecnym szyldem funkcjonuje od 2006 roku.

Na siedmiu wydziałach: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Hodowli i Biologii Zwierząt; Inżynierii Mechanicznej; Rolnictwa i Biotechnologii; Technologii i Inżynierii Chemicznej; Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz Zarządzania kształci się ponad 5,9 tys. studentów. Mają do wyboru 34 kierunki studiów I stopnia i 20 kierunków studiów II stopnia. Szkoła Doktorska UTP posiada uprawnienia do nadawania stopnia w pięciu dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, nauki chemiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo. Na UTP zatrudnionych jest ponad tysiąc pracowników, w tym 566 nauczycieli akademickich (58 profesorów, 127 doktorów habilitowanych, 299 doktorów i 82 magistrów).

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Adam 22.05.2021 13:13

    Jakby to nazwa miała jakiekolwiek znaczenie. Obecnie co niektóre "politechniki " obniżyły poziom nauczania do wymagań stawianych uczniom technikum, aby w ogóle mieć "studentów"