Aktualności
Szkoły wyższe
26 Lipca
Opublikowano: 2017-07-26

SGGW zakończyła pierwszy etap rekrutacji

Finanse i rachunkowość, turystyka i rekreacja, dietetyka, informatyka, weterynaria, zarządzanie, biotechnologia oraz ekonomia to najbardziej popularne w tym roku kierunki studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. SGGW zakończyła pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne. Kolejne tury rekrutacji potrwają do połowy sierpnia.

Nie słabnie zainteresowanie studiami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W tym roku uczelnia zaoferowała kandydatom na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia łącznie 5745 miejsc. Chętnych było ponad 14 tys. osób. Na 37 kierunkach I stopnia i jednolitych magisterskich kandydaci mieli do dyspozycji ponad 3,5 tys. miejsc. Na te studia zarejestrowało się blisko 11 tys. kandydatów, czyli średnio ponad 3 osoby na miejsce.

W tegorocznej rekrutacji największą popularnością cieszył się kierunek finanse i rachunkowość. O 120 miejsc ubiegało się tu 1027 osób, co oznacza, że o jedno miejsce walczyło 8,6 kandydatów. Na drugiej pozycji znalazła się turystyka i rekreacja, która do czołówki obleganych kierunków powróciła po kilku latach. Tutaj o jedno miejsce walczyło 8,2 kandydatów (o 60 miejsc ubiegało się 491 osób). Duża konkurencja była na dietetyce, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 7,8 kandydatów (o 60 miejsc walczyło 469 osób). Czwarte miejsce zajęła informatyka – 6,7 os./miejsce (774 zarejestrowanych na 115 miejsc). O 150 miejsc na weterynarii ubiegało się 974 kandydatów, czyli 6,5 os./miejsce. W tym roku popularne są także studia na zarządzaniu – 5,0 os./miejsce (600 zarejestrowanych, 120 miejsc), biotechnologii – 4,8 os./miejsce (357 zarejestrowanych, 75 miejsc) oraz ekonomii – 4,6 os./miejsce (548 zarejestrowanych, 120 miejsc).

W ubiegłym roku najbardziej popularnymi kierunkami były: dietetyka – 10,2 os./miejsce, finanse i rachunkowość – 9,4 os./miejsce, logistyka – 7 os./miejsce, weterynaria – 6,6 os./miejsce, informatyka – 5,3 os./miejsce, budownictwo – 5 os./miejsce, zarządzanie – 5 os./miejsce.

Szczegółowe informacje na temat popularności kierunków w ubiegłych latach można znaleźć na stronie http://www.media.sggw.pl/pl/press/teczka-prasowa/rekrutacja.

Terminy rekrutacji, wolne miejsca oraz progi punktowe na poszczególnych kierunkach można sprawdzić na stronie http://kandydat.sggw.pl/

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi rekrutację wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Rejestracja odbywa się przez Internet, a przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów. Dokumenty są składane w Biurze Spraw Studenckich dopiero po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia. Internetowa rejestracja kandydatów polega na wpisaniu danych osobowych oraz wyników matur. Dane te można uzupełniać w dowolnym momencie. Po wpisaniu wyników kandydaci uzyskują dostęp do panelu umożliwiającego wybór kierunku studiów. Panel rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji. Komunikacja z maturzystami w trakcie rekrutacji odbywa się poprzez internetowe strony rekrutacyjne SGGW, Panel Administracyjny w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz pocztą elektroniczną (adres e-mail kandydata wpisany w SOK). Dzięki temu kandydaci w każdej chwili całego procesu rekrutacyjnego otrzymują bardzo precyzyjne informacje o jego przebiegu.

Dla kandydatów, którzy nie mają dostępu do Internetu, uczelnia przygotowała stanowiska komputerowe w Biurze Spraw Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Kandydaci uiszczają tylko jedną opłatę rejestracyjną w wysokości 85 zł, niezależnie od tego ile razy zmienią decyzję co do kierunku na którym chcą studiować.

Krzysztof Szwejk

Dyskusja (0 komentarzy)