Aktualności
Opublikowano: 2018-09-25

SGGW – zmienia się dla studentów

W ramach programu zrealizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisały umowę na dokonanie zmian w module eHMS, wirtualnego dziekanatu uczelni, który zostanie rozszerzony o kolejne funkcjonalności. Program ma na celu rozwój e-usług dla studentów. Już pod koniec tego roku uczący się w SGGW będą mogli korzystać z pierwszych, dodatkowych udogodnień e-dziekanatu.

Do tej pory studenci SGGW w ramach modułu eHMS mieli dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość ich edycji, mogli przejrzeć program studiów, decyzje dziekana, oceny bieżące i te z poprzednich semestrów wraz ze średnią studiów. Mieli możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim i odbiór decyzji elektronicznych. eHMS gwarantował podgląd danych stypendialnych, druk wzorów formularzy, podań i wniosków oraz pobieranie druków przelewów dotyczących opłat.

– Korzystamy z systemu HMS Solution już ponad 25 lat. Od tego czasu sukcesywnie rozszerzamy system o kolejne moduły i funkcje. Dzięki temu nasi studenci mogą załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu, a pracownicy mają ułatwiony dostęp do informacji i dokumentów – mówi dr inż. Krzysztof Szwejk, rzecznik prasowy SGGW. – Wprowadzona zmiana to kolejny krok w kierunku skuteczniejszej komunikacji na linii uczelnia – student, a także przyspieszenia i uproszczenia procedur administracyjnych – dodaje.

Do końca 2018 roku studenci będą mogli zdalnie wybrać przedmioty do realizacji, prowadzącego i terminy zajęć. Pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku pojawią się e-powiadomienia zapewniające dostęp do najważniejszych informacji oraz e-obiegówka, która pozwoli na weryfikację zobowiązań osoby uczącej się względem uczelni i instytucji z nią współpracujących. Ostatnie funkcjonalności zostaną udostępnione do użytku w październiku 2019. Wtedy to studenci będą mogli elektronicznie złożyć wniosek o stypendium, a uczelnia – zweryfikować słuszność wniosku i ustalić wysokość stypendium.

– Nowe funkcje modułu eHMS umożliwią częściowe przejście z wniosków i decyzji w formie papierowej na elektroniczną. To ogromne ułatwienie dla osób studiujących i odciążenie dziekanatów. Wprowadzone zmiany pozwolą również skrócić czas działań administracyjnych – mówi Elżbieta Gołaszewska, kierownik Zespołu Wsparcia Dydaktyki firmy Kalasoft.

SGGW współpracuje przy systemie HMS Solution z firmą Kalasoft. Pierwsze oprogramowanie zainstalowano w dziekanatach uczelni w 1991 roku. Trzy lata później system został rozbudowany i zainstalowany jako wersja sieciowa. W 2003 roku uruchomiono moduł eHMS, czyli wirtualny dziekanat, jako udogodnienie dla studentów, a rok później zakupiono i wykonano moduł przeznaczony do obsługi domów studenckich. Moduł graficzny jHMS wprowadzono w roku 2014.

SGGW

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~matka 25.10.2021 07:09

    Jestem absolwentką SGGW-u i lata spędzone na uczelni wspominam i będę wspominać z rozrzewnieniem. Dlatego jak moja córka dostała się na wydział Technologii Żywności mówiłam jej o tym, że to będą najwspanialsze lata jej życia, szkoda, że tak się nie stało z powodu covid-19 . Cały czas powtarzałam jej, że jeszcze będzie studiować , przynajmniej końcówka studiów będzie normalna bo mamy przecież szczepionkę. Szkoda, że tak się myliłam. Niestety pracownicy wydziału technologii żywności przyzwyczaili się do pracy zdalnej i mimo, że zostali zaszczepieni robią wszystko, żeby nadal trwała nauka zdalna . Jako przedstawiciel grupy zawodowej, która pracowała przez cały czas trwania pandemii nie mogę zrozumieć takiego podejścia, wstyd mi za pracowników naukowych, którzy wygodę postawili nad edukację młodych pokoleń. Wstyd mi jako matce i profesorskiej córce, że pracowniczy uczelni, która chełpi się prowadzeniem zajęć w trakcie okupacji hitlerowskiej tak zeszli na "psy" w erze zaszczepionej społeczności akademickiej