Aktualności
Opublikowano: 2018-09-25

SGGW – zmienia się dla studentów

W ramach programu zrealizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisały umowę na dokonanie zmian w module eHMS, wirtualnego dziekanatu uczelni, który zostanie rozszerzony o kolejne funkcjonalności. Program ma na celu rozwój e-usług dla studentów. Już pod koniec tego roku uczący się w SGGW będą mogli korzystać z pierwszych, dodatkowych udogodnień e-dziekanatu.

Do tej pory studenci SGGW w ramach modułu eHMS mieli dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość ich edycji, mogli przejrzeć program studiów, decyzje dziekana, oceny bieżące i te z poprzednich semestrów wraz ze średnią studiów. Mieli możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim i odbiór decyzji elektronicznych. eHMS gwarantował podgląd danych stypendialnych, druk wzorów formularzy, podań i wniosków oraz pobieranie druków przelewów dotyczących opłat.

– Korzystamy z systemu HMS Solution już ponad 25 lat. Od tego czasu sukcesywnie rozszerzamy system o kolejne moduły i funkcje. Dzięki temu nasi studenci mogą załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu, a pracownicy mają ułatwiony dostęp do informacji i dokumentów – mówi dr inż. Krzysztof Szwejk, rzecznik prasowy SGGW. – Wprowadzona zmiana to kolejny krok w kierunku skuteczniejszej komunikacji na linii uczelnia – student, a także przyspieszenia i uproszczenia procedur administracyjnych – dodaje.

Do końca 2018 roku studenci będą mogli zdalnie wybrać przedmioty do realizacji, prowadzącego i terminy zajęć. Pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku pojawią się e-powiadomienia zapewniające dostęp do najważniejszych informacji oraz e-obiegówka, która pozwoli na weryfikację zobowiązań osoby uczącej się względem uczelni i instytucji z nią współpracujących. Ostatnie funkcjonalności zostaną udostępnione do użytku w październiku 2019. Wtedy to studenci będą mogli elektronicznie złożyć wniosek o stypendium, a uczelnia – zweryfikować słuszność wniosku i ustalić wysokość stypendium.

– Nowe funkcje modułu eHMS umożliwią częściowe przejście z wniosków i decyzji w formie papierowej na elektroniczną. To ogromne ułatwienie dla osób studiujących i odciążenie dziekanatów. Wprowadzone zmiany pozwolą również skrócić czas działań administracyjnych – mówi Elżbieta Gołaszewska, kierownik Zespołu Wsparcia Dydaktyki firmy Kalasoft.

SGGW współpracuje przy systemie HMS Solution z firmą Kalasoft. Pierwsze oprogramowanie zainstalowano w dziekanatach uczelni w 1991 roku. Trzy lata później system został rozbudowany i zainstalowany jako wersja sieciowa. W 2003 roku uruchomiono moduł eHMS, czyli wirtualny dziekanat, jako udogodnienie dla studentów, a rok później zakupiono i wykonano moduł przeznaczony do obsługi domów studenckich. Moduł graficzny jHMS wprowadzono w roku 2014.

SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)