Aktualności
Szkoły wyższe
17 Stycznia
Źródło: www.gazeta.sgh.waw.pl
Opublikowano: 2024-01-17

SGH angażuje się w projekt budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Fundacja FinTech Poland zawarły porozumienie w sprawie projektu budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji – Future Finance Poland. Do stworzenia takiego centrum aspiruje wiele europejskich stolic.

Dokument z ramienia SGH podpisał rektor dr hab. Piotr Wachowiak, a ze strony Fundacji FinTech Poland – jej prezes dr Paweł Widawski.

Ideą projektu jest wzmocnienie Polski, w tym wypadku Warszawy, jako głównego centrum finansowego nowej generacji; stworzenie warszawskiego City – miejsca, gdzie warto inwestować, lokować instytucje finansowe z nowymi technologiami, np. podmioty typu fintech – tłumaczy dr hab. Lech Kurkliński, kierownik Zakładu Cyfrowych Finansów FINTECH.

Przedsięwzięcie obejmuje różne obszary, także sferę edukacji i badań oraz wykorzystania zasobów ludzkich, zarówno młodych talentów, jak i wysokiej klasy fachowców.

W Polsce mamy nadzór finansowy dostrzegający nowe wyzwania, odpowiednią infrastrukturę techniczną, w tym telekomunikacyjną, a także społeczeństwo otwarte na innowacje technologiczne w sferze finansowej. Polski system bankowy jest jednym z najlepiej ocenianych w tej dziedzinie na świecie – przekonuje prof. Kurkliński.

Do stworzenia takiego centrum w tej części świata aspiruje wiele europejskich stolic: Wilno, Tallin, Praga, Mediolan, Frankfurt, Paryż czy Amsterdam. W szranki stanęła również Warszawa. Zwiększona rywalizacja różnych ośrodków finansowych wynika po części z brexitu – londyńskie City zaczęło tracić na znaczeniu i część instytucji wyprowadza się ze stolicy Wielkiej Brytanii.

Fundacja FinTech Poland zainicjowała program, dzięki któremu Warszawa może się stać stolicą finansową nowej generacji. Dzięki odpowiedniej promocji inwestorzy mogą się dowiedzieć, że są u nas korzystne warunki do zakładania i prowadzenia tego typu działalności.

Powstała w 2016 roku Fundacja jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w finansach cyfrowych. Zrzesza blisko 100 podmiotów z sektora cyfrowych finansów, które wspólnie tworzą wyjątkowy ekosystem współpracy.

Naszą misją jest przyspieszenie rozwoju sektora cyfrowych finansów i budowa centrum finansowego nowej generacji w Polsce. Promujemy ideę budowy centrum finansowego nowej generacji w Polsce, dlatego angażujemy się w tworzenie strategii dynamicznego rozwoju sektora finansowego i całego ekosystemu finansowego – czytamy na stronie internetowej Fundacji.

Jak przyznaje jej prezes Paweł Widawski, uczestnictwo wiodących polskich uczelni ma kluczowe znaczenie dla powodzenia tej inicjatywy. Z jednej strony to dostęp do unikalnej ekspertyzy oraz możliwość prowadzenia badań naukowych wspierających rozwój polskiego sektora finansowego i zwiększających jego innowacyjność. Z drugiej – centrum finansowe w sposób ciągły musi być zasilane w światowej klasy talenty i dlatego programy edukacyjne powinny być stale dostosowywane do potrzeb szybko zmieniającego się i opartego na innowacjach sektora finansowego.

W ramach projektu Fundacja FinTech Poland wraz z środowiskiem akademickim zakłada stworzenie konsorcjum uczelni, promujących edukację na odpowiednim poziomie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest liderem, jeśli chodzi o fintech. Przedsięwzięciem udało się  zainteresować także m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych, Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

źródło: SGH

Dyskusja (0 komentarzy)