Aktualności
Szkoły wyższe
01 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-01

SGH i PAIH rozpoczęły współpracę w obszarze badań i edukacji rynku

Szkoła Główna Handlowa podpisała umowę o współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Jej celem jest wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie dorobku naukowego uczelni oraz doświadczeń rynkowych Agencji.

Na mocy porozumienia SGH będzie prowadziła badania i analizy dotyczące między innymi koniunktury i analizy rynków zagranicznych, planowania i oceny działań marketingowych na rynkach zagranicznych oraz analizy atrakcyjności inwestycyjnej polskich jednostek samorządu terytorialnego. Współpraca będzie obejmowała również współorganizację konferencji i webinariów.

W SGH pracują eksperci zajmujący się różnymi dyscyplinami – od finansów i ekonomii, przez zarządzanie i nauki prawne, po polityki publiczne. W dyscyplinach tych prowadzone są badania, powstają analizy, ekspertyzy i raporty. To sprawia, że nasza uczelnia ma doskonałe warunki do tego, aby stać się swego rodzaju think-tankiem, w którym powstają inspirujące idee oraz nowatorskie rozwiązania dla rozwoju gospodarki. Cieszę się, że dzięki współpracy z PAIH uczelnia będzie wspierała rozwój polskiej gospodarki i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy – powiedział prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Do zadań PAIH będzie należała promocja współpracy nauki i biznesu oraz wspomaganie transferu wiedzy, przede wszystkim poprzez organizowanie wydarzeń promocyjnych i edukacyjnych dla przedsiębiorców, łączenie działalności biznesowej i naukowej, wspieranie transferu wiedzy do biznesu. Agencja ma również opracować wspólnie z SGH programy studiów oraz tematy prac magisterskich odpowiadających na potrzeby biznesu.

To bardzo ważny krok w rozwoju oferty Agencji skierowanej do przedsiębiorców. Dzięki współpracy ze Szkołą Główną Handlową zakres informacji przekazywanych rodzimym firmom i inwestorom zostanie wzbogacony o wiedzę ekspercką kadry naukowej uczelni. Cieszę się, że współpraca nauki i biznesu będzie miała swój praktyczny wymiar we wspieraniu polskiej gospodarki – podkreśliła Grażyna Ciurzyńska, prezes PAIH.

PAIH od lat aktywnie działa na rzecz rozwoju kompetencji polskich przedsiębiorców, współpracując ze środowiskiem akademickim, samorządowym oraz organizacjami biznesowymi i zapewniając tym samym platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń, jak również przestrzeń identyfikacji potrzeb. Agencja wchodzi w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera także napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH oferuje m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

źródło: SGH

Dyskusja (0 komentarzy)