Aktualności
Szkoły wyższe
18 Lipca
Źródło: www.gazeta.sgh.waw.pl
Opublikowano: 2022-07-18

SGH z certyfikatem BSIS IMPACT

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uzyskała certyfikat Business School Impact System (BSIS IMPACT), który potwierdza jej wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz rolę w budowaniu społecznej odpowiedzialności uczelni.

BSIS IMPACT to certyfikat wydawany przez European Foundation for Management Development – założoną w 1972 roku globalną organizację non-profit, zajmującą się rozwojem edukacji menedżerskiej. EMFD jest rozpoznawana na całym świecie jako jednostka akredytująca szkoły biznesu i ich programy. Poprzez certyfikację BSIS IMPACT fundacja EFMD dokonuje oceny wpływu instytucji na otoczenie, definiowanego jako oddziaływanie finansowe, edukacyjne, dla rozwoju biznesu, intelektualne, dla rozwoju ekosystemu, społeczne i wizerunkowe.

Ostateczną decyzję o przyznaniu BSIS IMPACT poprzedził kilkumiesięczny okres wdrażania wytycznych BSIS, który zakończył się w czerwcu. W raporcie podsumowującym, przygotowanym przez ekspertów BSIS, wartość wpływu finansowego SGH została oszacowana na 321 mln euro. Jako ogromny wpływ edukacyjny, szczególnie w obszarze edukacji menedżerskiej, wskazano szeroką ofertę SGH dotyczącą programów MBA i studiów podyplomowych. W obszarze rozwoju biznesu wyeksponowano doskonałą współpracę SGH z otoczeniem biznesowym, liczbę praktyk i programów studiów realizowanych przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi (m.in. EY, Santander, Citi Bank). W tym wypadku wkład oszacowano na kwotę 2,2 mln euro.

W dokumencie wskazano także na imponujący wpływ intelektualny społeczności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na otoczenie, o czym świadczą m.in. publikacje naukowe i eksperckie, partnerstwo z Forum Ekonomicznym w Karpaczu w przygotowaniu Raportu SGH i  organizacja merytorycznie ważnych konferencji naukowych. Za znaczący wpływ na lokalny ekosystem uznano współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim, władzami województwa mazowieckiego, jak również oddziaływanie studentów, zrzeszonych w ponad 60 kołach naukowych i organizacjach, które w dużej mierze działają na lokalnym gruncie. Z kolei w wymiarze społecznym podkreślono ogromne zaangażowanie władz SGH w projekty dotyczące społecznej odpowiedzialności, otwartości do tworzenia środowiska antydyskryminacyjnego, przyjaznego różnorodności, inkluzywnego. Doceniono także aktywność studentów w obszarze projektów związanych z CSR.

Nie bez znaczenia dla otrzymania certyfikatu BSIS była również obecność SGH jako znaczącego ośrodka eksperckiego w mediach. Uznane za wartościowe i kształtujące świadomość opinii publicznej zostały publikacje w „Gazecie SGH” oraz materiały pojawiające się w innych kanałach komunikacji uczelni. Istotny jest także wpływ SGH na kształtowanie się m.in. polityki wizerunkowej miasta stołecznego Warszawy.

Certyfikat BSIS IMPACT posiada w tej chwili około 60 wiodących szkół biznesu na świecie. Przypomnijmy, że w październiku 2021 roku SGH otrzymała prestiżową akredytację EQUIS, również przyznawaną przez EFMD.

źródło: SGH

Dyskusja (0 komentarzy)