Aktualności
Szkoły wyższe
31 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-05-31

Sieć Uczelni Kosmicznych

Kosmos dla Ziemi i Ludzkości – takie hasło będzie przyświecać Sieci Uczelni Kosmicznych. Nadrzędnym celem inicjatywy będzie wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i badań w obszarze technologii kosmicznych, stworzenie platformy dyskusyjnej oraz ułatwienie współpracy pomiędzy grupami badawczymi, pracującymi na polskich uczelniach w tej nowej w Polsce, a szybko rozwijającej się branży.

Inicjatywę powołania Sieci wspiera Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jej założenia przedstawiono 27 maja w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sieć będzie działać pod hasłem „Kosmos dla Ziemi i Ludzkości”. Gospodarz spotkania, prof. Jerzy Lis – rektor AGH, wyjaśnił genezę powstania przedsięwzięcia.

Obserwowany w Polsce, Europie i na całym świecie dynamiczny rozwój sektora kosmicznego stawia przed polskimi uczelniami szereg wyzwań. Nowe zakłady pracy, specjalistyczne firmy, laboratoria poszukują wysoko wykwalifikowanych pracowników z branży kosmicznego. Dla polskich uczelni to szansa, aby dołączyć do tego sektora i zasilić go dobrze wykształconymi specjalistami. Jako pojedyncze uczelnie mamy spory potencjał do zaoferowania, m.in. unikatowe kierunki, nowocześnie wyposażone laboratoria czy wspólnie z innymi uczelniami realizowane badania. Dopiero jednak jako Sieć Uczelni Kosmicznych mamy szansę zaistnieć w świadomości światowych liderów. Sieć Uczelni Kosmicznych ma na celu przede wszystkim rozwijanie polskiej nauki w obszarze badań kosmicznych, kształcenie w obszarze inżynierii kosmicznej czy realizację wspólnych badań oraz ich komercjalizację. Przyczynkiem do jej powstania są dotychczasowe działania AGH w kierunku kształcenia i badań w obszarze inżynierii kosmicznej, a także prestiżowy projekt Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego UNIVERSEH, który AGH tworzy wspólnie z czterema innymi uniwersytetami europejskimi – podkreślił rektor AGH.

Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki i pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, zaznaczył, że to właśnie uczelnie w pierwszej kolejności mogą mieć duży wkład w rozwój branży kosmicznej.

Cieszę się z podjętej przez AGH inicjatywy. Poprzeczkę stawiamy sobie bardzo wysoko. Wyzwaniem w realizacji projektów kosmicznych jest ich sprawne zarządzanie. Mam nadzieję, że Sieć Uczelni Kosmicznych będzie czuwać nad projektami z tego obszaru, ale także inicjować nowe przedsięwzięcia z sektora kosmicznego. Resort będzie z dużym przekonaniem wspierać inicjatywę oraz włączać się aktywnie w jej działania.

W spotkaniu inicjującym działanie Sieci Uczelni Kosmicznych wziął również udział prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Rozmowa o tym, jak kształcić przyszłych ekspertów, jak otwierać ich na potencjał transferu technologii, jest dla nas niezwykle istotna. Jestem przekonany, że to doskonały początek szerszej współpracy pomiędzy Polską Agencja Kosmiczną, AGH oraz całą Siecią. Chętnie służymy naszymi kontaktami z przemysłem. Mamy świadomość, że nic nie pomaga w inspiracji studentów bardziej niż możliwość zaangażowania się w praktyczne zastosowaniach nauki.

W opinii prof. Tadeusza Uhla, dyrektora Centrum Technologii Kosmicznych AGH, nauka światowa, w tym polska, niezwykle prężnie rozwija badania i kształcenie w obszarze technologii kosmicznych, a dzięki zmianie strategii podboju kosmosu przez największych graczy w tej dziedzinie, koszty udziału w badaniach nie są już barierą dla uczelni.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Sieć Uczelni Kosmicznych będzie brała udział w wielu misjach i przyczyni się do wzrostu naszej konkurencyjności na arenie międzynarodowej, zarówno w obszarze naukowym, jak i komercyjnym. Zależy nam na tym, aby Sieć była forum dyskusyjnym, ale także decyzyjnym, w zakresie specjalistycznego kształcenia oraz tematyki podejmowanych badań. Innym niezwykle ważnym obszarem działania Sieci jest dzielenie infrastruktury badawczej w postaci unikatowych laboratoriów, z parterami sieci. Jeśli potrafimy wykorzystać wartość dodaną wynikającą z współpracy wielu jednostek naukowych w Polsce, możemy zaistnieć wśród liderów „nowego kosmosu” – dodaje prof. Uhl.

W spotkaniu online, oprócz wymienionych, wzięli udział także: prof. Rafał Wiśniowski, prorektor ds. współpracy AGH; prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; prof. Teofil Jesionowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych; prof. Bogumiła Kaniewska, przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich; Anna Budzanowska, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do grona partnerów tworzących Sieć Uczelni Kosmicznych będą dołączać kolejne uczelnie zrzeszone m.in. w KRASP, KRPUT czy KRUP, które prowadzą kształcenie i badania w obszarze technologii kosmicznych.

źródło: AGH

Dyskusja (0 komentarzy)