Aktualności
Szkoły wyższe
26 Listopada
Źródło: PB
Opublikowano: 2019-11-26

Siedem dekad Politechniki Białostockiej

W środę, 27 listopada, w auli Wydziału Elektrycznego społeczność akademicka Politechniki Białostockiej świętować będzie 70-lecie istnienia uczelni, której mury opuściło już 45 tys. absolwentów. Obecnie na sześciu wydziałach kształci się 7,5 tys. studentów.

Uroczyste posiedzenie Senatu, na którym wręczane są odznaczenia państwowe, nagrody i podziękowania, a także odbywają się promocje doktorskie, zaś nowi profesorowie i doktorzy habilitowani odbierają gratulacje, ma miejsce co roku na przełomie listopada i grudnia. Tegoroczne będzie miało szczególny charakter, bo założona w 1949 roku uczelnia obchodzi właśnie jubileusz swojego 70-lecia. Z tej okazji w środę wręczone zostaną statuetki Złotego Absolwenta Politechniki Białostockiej.

Początki Politechniki Białostockiej były niezwykle trudne. Uczelnia, wówczas Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT w Białymstoku, powstała w powojennej Polsce, brakowało specjalistów i bazy lokalowej. Pierwszym rektorem został mgr inż. Karol Białkowski, przewodniczący lokalnego Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej. Zajęcia odbywały w wynajmowanych pomieszczeniach, a pomoce dydaktyczne i fachowa literatura były nieosiągalne.

W listopadzie 1951 roku szkoła została upaństwowiona i zmieniła nazwę na Wieczorową Szkołę Inżynierską. Składała się z trzech wydziałów i zatrudniała tylko 23 pracowników. Otrzymała budynek przy ul. Białej, dwa lata później – budynek i halę przy ulicy Grunwaldzkiej. W maju 1954 roku Wieczorową Szkołę Inżynierską ukończył pierwszy rocznik absolwentów: 28 elektryków i 29 mechaników. W 1956 roku WSI podpisała porozumienie z Politechniką Warszawską, w którym uczelnia partnerska zobowiązała się do opieki naukowej i dydaktycznej, co pozwoliło, choć w pewnym stopniu, pokonać problem braków kadrowych. W kolejnych latach poprawiły się warunki kształcenia, a placówka szerzej otworzyła się na współpracę z przemysłem.

W 1964, po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia studiów dziennych, placówka zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Inżynierską. W 1974 roku zyskała rangę akademicką i od tej pory funkcjonuje pod nazwą Politechnika Białostocka. Dzięki staraniom ówczesnego rektora prof. Tadeusza Bełdowskiego zapadła decyzja o budowie kampusu przy ul. Wiejskiej. Tu zlokalizowane są Wydziały: Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektryczny, Informatyki oraz Mechaniczny, a także Akademickie Centrum Sportu, Domy Studenta oraz Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Przy ul. Oskara Sosnowskiego swoją siedzibę ma Wydział Architektury. W znakomicie skomunikowanym z Białymstokiem Kleosinie znajduje się kampus Wydziału Inżynierii Zarządzania. Poza aglomeracją białostocką, w położonej w sercu Puszczy Białowieskiej – Hajnówce, uczelnia prowadzi Centrum Naukowo-Badawcze, w którym funkcjonują laboratoria i pracownie Instytutu Nauk Leśnych.

Obecnie na sześciu wydziałach Politechniki Białostockiej kształci się 7,5 tys. studentów. Uczelnia zatrudnia prawie 1400 pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. Politechnika Białostocka prowadzi studia w systemie trójstopniowym: I stopnia (licencjackie 3-letnie oraz inżynierskie 3,5-letnie), II stopnia (magisterskie 1,5 lub 2-letnie). Uczelnia prowadzi interdyscyplinarną Szkołę Doktorską. Posiada też bogatą ofertę studiów podyplomowych.

Studenci mogą rozwijać swoje pasje w prawie 60 kołach naukowych i 14 sekcjach sportowych AZS. Pracownicy i studenci korzystają z programu międzynarodowej wymiany Erasmus+, który umożliwia wyjazdy do 280 ośrodków akademickich na całym świecie. Ponadto Politechnika Białostocka prowadzi 13 programów podwójnego dyplomowania z uczelniami w Chinach, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Białorusi, Ukrainie, Rosji oraz Kirgistanie.

Studenci PB trzy razy zwyciężali ze swoim łazikiem marsjańskim w prestiżowym konkursie University Rover Challenge, są niepokonani na zawodach robotów sumo w Japonii, Chinach, Rumunii, Estonii, pomagają niepełnosprawnym konstruując specjalistyczne wózki czy bioniczne protezy ręki, budują roboty wspomagające personel medyczny. Tutaj stworzono Photona – robota uczącego dzieci programowania na całym świecie. Tutaj także studiuje znany młody wynalazca Petros Psyllos. Dlatego rektor Politechniki Białostockiej wspólnie z przedsiębiorcami powołał Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów, które wspiera utalentowaną młodzież i studentów.

W 2010 r. powstał Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, którego celem jest komercjalizacja badań naukowych. Uczelnia z sukcesem pozyskuje środki z funduszy unijnych na realizację projektów wzbogacających jej infrastrukturę naukowo-dydaktyczną oraz podnoszących jakość oferowanego kształcenia. Wśród nich wyróżnia się Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej  z nowoczesną Biblioteką i Studium Języków Obcych, czy Centrum Naukowo-Badawcze w Hajnówce, ze specjalistycznymi laboratoriami do prowadzenia badań nad środowiskiem leśnym. Uczelnia pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko blisko 90 mln zł na realizację projektu pn. INNO-EKO-TECH – Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej. To 36 laboratoriów, prawie 700 stanowisk badawczych oraz 38 mln złotych wydanych na nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową i wyposażenie.

Politechnika Białostocka wykształciła już 45 tysięcy absolwentów. Aby oddać im hołd, na symbol jubileuszu wybrano suwak logarytmiczny – przyrząd używany przez pierwszych politechnicznych inżynierów. W jego kształt wpisano „7 dekad Politechniki Białostockiej”, symboliczną podziałkę liniową oraz kod binarny, przenoszący w nowoczesność. Warto przypomnieć, że w roku swojego jubileuszu Politechnika Białostocka otrzymała tytuł Podlaskiej Marki Pokoleń. Wyróżnienie przyznano po raz pierwszy w historii konkursu Podlaska Marka.

Dorota Sawicka, źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)