Aktualności
Szkoły wyższe
29 Maja
Opublikowano: 2018-05-29

Siła tkwi we współpracy

Rozwijanie działalności naukowo-dydaktycznej i naukowo-badawczej w obszarach związanych z polską obronnością i gospodarką morską to jeden z punktów, który znalazł się w zapisach umowy o współpracy zawartej między Politechniką Warszawską i Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Parafowane przez prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, rektora PW i komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, rektora-komendanta AMW porozumienie zakłada współdziałanie obu podmiotów wykorzystujących w tym celu istniejący w nich potencjał naukowy i nabyte przez lata doświadczenie. Przyszłościowa strategia zakłada wspólne budowanie zespołów badawczych, wymianę kadry dydaktycznej oraz organizację konferencji i naukowo-technicznych sesji. Obie uczelnie zamierzają ponadto udostępniać sobie nawzajem zarówno laboratoria, jak również posiadaną aparaturę techniczną.

az

(źródło: pw.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)